Idi na sadržaj

Idi na kazalo

7. POGLAVLJE

Kako dobro odgojiti dijete

Kako dobro odgojiti dijete

“Neka se ove riječi koje ti danas zapovijedam urežu u srce tvoje. Usađuj ih u djecu svoju” (5. Mojsijeva 6:6, 7)

Jehova je osnovao obiteljsko uređenje i roditeljima je povjerio brigu o djeci (Kološanima 3:20). Vi ste kao roditelji dužni odgajati svoje dijete te mu pomoći da zavoli Jehovu i postane zrela i odgovorna osoba (2. Timoteju 1:5; 3:15). Pritom je jako važno da proniknete u srce svog sina ili kćeri. Naravno, prijeko je potrebno da im budete dobar primjer. Jehovinu Riječ najbolje ćete usaditi u srce svoje djece ako je i sami volite (Psalam 40:8).

1. OLAKŠAJTE DJECI KOMUNIKACIJU S VAMA

ŠTO KAŽE BIBLIJA: “Svaki čovjek treba biti brz slušati, a spor govoriti” (Jakov 1:19). Sigurno vam je stalo do toga da vam se djeca slobodno obraćaju. Ona moraju znati da ste spremni saslušati ih kad imaju potrebu za razgovorom. Pobrinite se da u vašem domu vlada mir i ugodna atmosfera kako bi djeci bilo lakše kazati što misle i osjećaju (Jakov 3:18). Budu li se bojala da ćete biti grubi i osuđivati ih, možda vam se neće posve otvoriti. Imajte strpljenja s njima i često im kažite da ih volite (Matej 3:17; 1. Korinćanima 8:1).

ŠTO MOŽETE UČINITI?

  • Uvijek nađite vremena za djecu kad žele razgovarati s vama.

  • Pričajte s njima redovito, a ne samo kad se jave problemi.

2. NASTOJTE RAZUMJETI ŠTO ZAPRAVO MISLE

ŠTO KAŽE BIBLIJA: “Tko razborito sagledava stvari, nalazi dobro” (Mudre izreke 16:20). Ponekad ćete morati dokučiti što se krije iza djetetovih riječi da biste razumjeli što ga ustvari muči. Mladi često pretjeruju sa svojim izjavama ili pak kažu ono što zapravo ne misle. Biblija upozorava: “Tko odgovara prije nego što sasluša, to mu je ludost” (Mudre izreke 18:13). Stoga nemojte brzo planuti (Mudre izreke 19:11).

ŠTO MOŽETE UČINITI?

  • Čvrsto odlučite da nećete prekidati dijete ili burno reagirati, što god da ono kaže.

  • Sjetite se kako ste se vi osjećali u njegovim godinama i što vam je tada bilo važno.

3. BUDITE SLOŽNI U ODGOJU

ŠTO KAŽE BIBLIJA: “Slušaj, sine moj, pouku oca svojega i ne ostavljaj upute majke svoje” (Mudre izreke 1:8). Jehova je i ocu i majci povjerio autoritet nad djecom. Svoje dijete morate naučiti da vas poštuje i sluša (Efežanima 6:1-3). Djeca brzo primijete kad roditelji nisu “potpuno ujedinjeni istim umom” (1. Korinćanima 1:10). Ako se u nečemu ne slažete, nastojte ne pokazati to pred djecom, jer biste time mogli potkopati svoj roditeljski autoritet.

ŠTO MOŽETE UČINITI?

  • Zajedno odlučujte kako ćete odgajati i ukoravati djecu.

  • Ako vaš bračni drug ima drugačije mišljenje o tome kako odgajati dijete, potrudite se razumjeti njegovo gledište.

4. DOGOVORITE STRATEGIJU

ŠTO KAŽE BIBLIJA: “Odgajaj dijete prema putu kojim treba ići” (Mudre izreke 22:6). Uspješan odgoj djeteta nije stvar slučajnosti. Trebate razraditi strategiju po kojoj ćete odgajati dijete, što podrazumijeva i provođenje stege (Psalam 127:4; Mudre izreke 29:17). No roditeljska stega ne smije se svoditi samo na kažnjavanje, već djetetu trebate pomoći da razumije zašto ste mu postavili određena pravila (Mudre izreke 28:7). Pored toga, trebate ga poticati da zavoli Jehovinu Riječ i naučiti da prepoznaje njena načela (Psalam 1:2). To će mu pomoći da dobro oblikuje svoju savjest (Hebrejima 5:14).

ŠTO MOŽETE UČINITI?

  • Pobrinite se da dijete shvati da je Bog stvarna osoba u koju može imati povjerenja.

  • Pomozite djetetu da nauči prepoznavati opasnosti i izbjegavati sve što bi ga moglo uprljati u moralnom pogledu, naprimjer dok koristi internet ili društvene mreže. Poučite ga i kako da se kloni seksualnih napasnika.

“Odgajaj dijete prema putu kojim treba ići”