Idi na sadržaj

Idi na kazalo


Kako možeš imati najviše koristi od biblijskog tečaja?

Kako možeš imati najviše koristi od biblijskog tečaja?

Najprije pročitaj kako je koncipirana ova knjiga, a zatim pogledaj VIDEO.

UVODNI DIO

Da bi se pripremio za svaku lekciju, pročitaj njen uvodni dio. Pitanja napisana podebljanim slovima (A) i biblijski reci (B) ističu glavne misli. Posebnu pažnju obrati na biblijske retke pored kojih stoji napomena “pročitaj”.

SREDNJI DIO

Kratki tekst (C) pod naslovom Produbi znanje otkriva o čemu će biti riječi u nastavku lekcije. Podnaslovi (D) ističu glavne misli. Ovaj dio trebaš razmotriti s osobom koja vodi tečaj. Zajedno pročitajte navedene biblijske retke i pogledajte svaki video. Odgovori na postavljena pitanja.

Okvir s napomenom VIDEO upućuje na sadržaje koje treba razmotriti. U nekima od njih prikazani su intervjui i stvarne životne priče, a u nekima odglumljene scene koje na realističan način prikazuju određene situacije iz života.

Obrati pažnju na slike i tekst pored slika (E) te razmisli kako bi odgovorio na pitanje u cjelini Neki kažu (F).

ZAKLJUČNI DIO

Sažetak i Što si naučio? (G) završne su cjeline svake lekcije. Upiši datum kad si obradio lekciju. Zadatak u cjelini Cilj (H) potiče te da saznaš nešto više ili da primijeniš ono što si naučio. U cjelini Istraži (I) naći ćeš još neke zanimljive članke i videosadržaje.

Kako pronaći biblijske retke

Biblija je zbirka 66 manjih knjiga. Ona je podijeljena na dva dijela – u prvom dijelu su knjige koje su izvorno napisane na hebrejskom i aramejskom (“Stari zavjet”), a u drugome knjige koje su izvorno napisane na grčkom (“Novi zavjet”).

Kad se u lekcijama navode biblijski reci, na prvom mjestu je naziv biblijske knjige (A), zatim broj poglavlja (B) i na kraju broj retka (C).

Naprimjer, Ivan 17:3 znači da treba otvoriti Evanđelje po Ivanu, 17. poglavlje, 3. redak.