Idi na sadržaj

Idi na kazalo

 2. DIO

Tko je pravi Bog?

Tko je pravi Bog?

Postoji samo jedan pravi Bog. Zove se Jehova (Psalam 83:18). On je duhovna osoba i živi na nebu. Zato ga ne možemo vidjeti. On nas voli te želi da i mi volimo njega. Želi da volimo i druge ljude (Matej 22:35-40). Jehova je Svemogući Bog i Stvoritelj svega.

Bog je najprije stvorio jednu moćnu duhovnu osobu, koja je kasnije dobila ime Isus Krist. Jehova je stvorio i anđele.

Jehova je stvorio sve na nebu... i na Zemlji (Otkrivenje 4:11)

 Jehova Bog stvorio je zvijezde, Zemlju i sve što je na njoj (1. Mojsijeva 1:1).

Jehova je stvorio prvog čovjeka, Adama, od zemaljskog praha (1. Mojsijeva 2:7).