Idi na sadržaj

Idi na kazalo

 12. DIO

Kako tvoja obitelj može biti sretna?

Kako tvoja obitelj može biti sretna?

Ako nema ljubavi, obitelj ne može biti sretna (Efežanima 5:33)

Bog je odredio da brak bude zajednica jednog muškarca i jedne žene.

Muž koji voli svoju ženu postupa prema njoj obzirno i s razumijevanjem.

Žena treba surađivati s mužem.

Djeca trebaju slušati roditelje.

 Budi obziran prema članovima svoje obitelji, a ne grub. Budi vjeran bračnom drugu (Kološanima 3:5, 8-10)

Božja Riječ kaže da muž treba voljeti svoju ženu kao svoje tijelo i da žena treba duboko poštovati svog muža.

Spolni odnosi dozvoljeni su samo u braku. Bog ne odobrava poligamiju.

Biblija pokazuje kako obitelj može biti sretna.