Idi na sadržaj

Idi na kazalo

 1. DIO

Kako možemo slušati Boga?

Kako možemo slušati Boga?

Bog nam govori preko Biblije (2. Timoteju 3:16)

Pravi Bog nadahnuo je neke ljude da zapišu njegove misli u jednu svetu knjigu. Ta se knjiga zove Biblija. U njoj se nalaze važne pouke, a Bog želi da ih saznamo.

Bog zna što je za nas najbolje jer je mudriji od svih. Stoga je važno slušati Boga jer nam on želi pomoći da budemo mudri (Mudre izreke 1:5).

Biblija je prevedena na mnogo jezika. Bog želi da je svi ljudi čitaju.

Ako želiš slušati Boga, moraš čitati i razumjeti Bibliju.

 Ljudi iz svih naroda uče slušati Boga (Matej 28:19)

Jehovini svjedoci mogu ti pomoći da razumiješ Bibliju.

Oni po cijelom svijetu uče ljude istini o Bogu.

Ne moraš ništa platiti da bi te poučavali. O Bogu možeš učiti i u dvorani Jehovinih svjedoka.