Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Dilema jednog učenika

Dilema jednog učenika

Petar se meškolji na stolici osjećajući sve veću nervozu u želucu. Njegova profesorica, koju jako poštuje, upravo je objasnila kako su Charles Darwin i njegova teorija evolucije produbili znanstvene spoznaje i oslobodili ljude praznovjerja. Sada želi da se učenici uključe u raspravu i izraze svoje mišljenje o toj temi.

Petar je u velikoj dilemi jer su ga njegovi roditelji učili da je Bog stvorio Zemlju i sav život na njoj. Oni kažu da je biblijski izvještaj o stvaranju pouzdan i da je evolucija samo obična teorija za koju ne postoje dokazi. I Petrova profesorica i njegovi roditelji žele mu najbolje. No kome da vjeruje?

Svake školske godine slična se priča ponavlja u tisućama učionica po cijelom svijetu. Što bi Petar i učenici poput njega trebali učiniti? Sigurno se slažete da trebaju sami donijeti zaključak u vezi s tim. Trebaju ispitati dokaze za evoluciju i za stvaranje, a zatim sami odlučiti što im zvuči razumno.

Zapravo, Biblija upozorava da je opasno slijepo vjerovati u sve što ljudi naučavaju. Jedan je biblijski pisac napisao: “Lakovjeran vjeruje svakoj riječi, a pametan pazi na korake svoje” (Mudre izreke 14:15). Biblija potiče kršćane da koriste “svoj razum” i da se sami uvjere u istinitost onoga što netko naučava (Rimljanima 12:1, 2).

Ova brošura nije napisana s ciljem da podupre nastojanja vjerskih skupina koje žele da djeca u školama uče o stvaranju. Njena je svrha ispitati tvrdnje osoba koje zagovaraju ideju da je život nastao spontano i da je biblijski izvještaj o stvaranju običan mit.

U ovoj ćemo brošuri najviše pažnje pokloniti stanici jer je ona osnovna jedinica života. Brošura sadrži neke zadivljujuće informacije o građi stanice. Osim toga cilj joj je potaknuti vas da preispitate pretpostavke koje podupiru teoriju evolucije.

Prije ili kasnije svatko bi se od nas trebao zamisliti nad pitanjem je li život nastao stvaranjem ili evolucijom. Vjerojatno ste već ozbiljno razmišljali o tome. U ovoj brošuri navedeni su samo neki dokazi koji su mnoge uvjerili da je život nastao stvaranjem.