Program pokrajinskog sastanka 2018-2019 (predstavnik podružnice)

Program će vam pomoći da pratite točke na pokrajinskom sastanku Jehovinih svjedoka. Moto sastanka je “Budi jak!”

Budi jak!

Na tom pokrajinskom sastanku saznat ćemo kako možemo steći snagu koja nam pomaže da sačuvamo jaku vjeru.

Pitanja za ponavljanje

Pogledajte na koja ćemo pitanja dobiti odgovore na pokrajinskom sastanku.