Svjetski izvještaj Jehovinih svjedoka za službenu 2017. godinu

Saznajte pojedinosti o aktivnosti Jehovinih svjedoka diljem svijeta od rujna 2016. do kolovoza 2017.

Svjetski izvještaj za 2017.

Godišnji izvještaj koji pokazuje koliko su truda i sredstava Jehovini svjedoci utrošili u propovijedanje biblijske poruke diljem svijeta.

Cjelokupni izvještaj za 2017. (po zemljama)

U ovom izvještaju možete pronaći broj Jehovinih svjedoka, broj krštenih, broj prisutnih na Obilježavanju Kristove smrti i druge podatke.