Idi na sadržaj

Idi na kazalo

 138. POGLAVLJE

Krist sjedi Bogu zdesna

Krist sjedi Bogu zdesna

DJELA APOSTOLSKA 7:56

  • ISUS SJEDA BOGU ZDESNA

  • SAVAO POSTAJE UČENIK

  • IMAMO RAZLOGA RADOVATI SE

Deset dana nakon što je Isus uzašao na nebo, na Pedesetnicu 33. godine, izlijevanje svetog duha pokazalo je da je Isus doista došao na nebo. No to nije bio jedini dokaz. Ubrzo nakon toga, neposredno prije nego što je bio kamenovan zbog svog revnog svjedočenja, Stjepan je rekao: “Evo, vidim nebesa otvorena i Sina čovječjeg kako stoji zdesna Bogu” (Djela apostolska 7:56).

Kad se ponovno našao kraj svog Oca na nebu, Isus je čekao jednu posebnu zapovijed prorečenu u Svetom pismu. David je pod Božjim nadahnućem napisao: “Jehova je rekao Gospodinu mojemu [Isusu]: ‘Sjedi meni zdesna dok ne položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim!’” Po završetku tog razdoblja Isus je trebao izvršiti zapovijed: “Idi među neprijatelje svoje i pokori ih” (Psalam 110:1, 2). No što je u međuvremenu trebao raditi?

Na Pedesetnicu 33. godine osnovana je kršćanska skupština. Isus je s neba počeo kraljevati nad svojim duhom pomazanim učenicima (Kološanima 1:13). Pomagao im je u propovijedanju i pripremao ih za ulogu koju su u budućnosti trebali izvršavati. Koja je to uloga? Oni koji su ostali vjerni do smrti trebali su uskrsnuti na nebo te zajedno s njim vladati u Kraljevstvu.

Jedan od tih budućih kraljeva bio je Savao, poznatiji pod svojim rimskim imenom Pavao. On je bio Židov i revno se držao Božjeg Zakona, no bio je toliko zaveden lažima židovskih vjerskih vođa da je čak odobravao Stjepanovo ubojstvo. Nakon što je Stjepan kamenovan, Savao se uputio u Damask jer je “odisao prijetnjom i snažnom željom da pobije Gospodinove učenike”. Veliki svećenik Kajfa ovlastio ga je da ondje pohvata Isusove sljedbenike i dovede ih natrag u Jeruzalem (Djela apostolska 7:58; 9:1). Međutim, dok je bio na putu, Savla je iznenada obasjala jaka svjetlost zbog koje se srušio na tlo.

“Savle, Savle, zašto me progoniš?” upitao ga je glas iz nekog nevidljivog izvora. On je odvratio: “Tko si ti, Gospodine?” “Ja sam Isus, kojega  ti progoniš”, glasio je odgovor (Djela apostolska 9:4, 5).

Isus je Savlu zapovjedio da ode u Damask i da ondje čeka daljnje upute, no morali su ga drugi voditi budući da je od snažne svjetlosti oslijepio. Isus se zatim u viziji ukazao Ananiji, jednom od učenika koji su živjeli u Damasku, i poslao ga k Savlu rekavši mu točno gdje će ga pronaći. Ananija se bojao otići k njemu, no Isus mu je objasnio: “Idi, jer mi je ovaj čovjek izabrana posuda da nosi ime moje neznabošcima i kraljevima i sinovima Izraelovim!” Savlu se na koncu vratio vid te je ondje “počeo propovijedati Isusa, da je on Sin Božji” (Djela apostolska 9:15, 20).

Pavao i drugi propovjednici uz Isusovu su podršku nastavili djelo koje je on započeo. Bog je blagoslovio njihov trud te su postigli velik uspjeh. Otprilike 25 godina nakon što mu se na putu za Damask ukazao Isus, Pavao je napisao da se dobra vijest “propovijedala među svim stvorenjima pod nebom” (Kološanima 1:23).

Mnogo godina nakon toga Isus je svom voljenom apostolu Ivanu objavio buduće događaje putem niza vizija koje je on opisao u biblijskoj knjizi Otkrivenje. Putem tih vizija Ivan je, takoreći, vidio Isusov povratak u ulozi Kralja (Ivan 21:22). Napisao je da je “obuzet duhom dospio (...) u Gospodinov dan” (Otkrivenje 1:10). Kada je trebao doći taj dan?

Temeljita analiza biblijskih proročanstava pokazuje da je “Gospodinov dan” započeo u suvremeno doba. Godine 1914. izbio je Prvi svjetski rat. Desetljeća što su uslijedila bila su obilježena daljnjim ratovima, pošastima, glađu, potresima i drugim tragičnim zbivanjima. Svi ti događaji dokaz su da se “znak” koji je Isus dao apostolima govoreći o svojoj prisutnosti i o kraju ovog zlog svijeta doista ispunjava u svjetskim razmjerima (Matej 24:3, 7, 8, 14). Dobra vijest o Kraljevstvu danas se propovijeda ne samo na području nekadašnjeg Rimskog Carstva već i po cijelom planetu.

Ivan je pod nadahnućem otkrio na što zapravo ukazuju svi ti događaji. Napisao je: “Sada je nastalo spasenje i moć i kraljevstvo Boga našega i vlast Krista njegova” (Otkrivenje 12:10). Da, Božje Kraljevstvo, o kojem je Isus toliko propovijedao, već vlada na nebu!

To je uistinu divna vijest za sve vjerne Isusove učenike. Njih mogu ohrabriti Ivanove riječi: “Zato veselite se, nebesa i vi koji prebivate u njima! Teško vama, zemljo i more, jer je Đavo sišao k vama, silno gnjevan, znajući da ima malo vremena!” (Otkrivenje 12:12).

Dakle, Isus više ne sjedi Ocu zdesna čekajući svoje vrijeme. On sada vlada kao Kralj i uskoro će uništiti sve svoje neprijatelje (Hebrejima 10:12, 13). Koji su uzbudljivi događaji još pred nama?