Idi na sadržaj

Idi na kazalo

 47. POGLAVLJE

Djevojčica je oživjela!

Djevojčica je oživjela!

Kad je Jair vidio da je Isus izliječio ženu koja je krvarila, nesumnjivo je vjerovao da može pomoći i njegovoj kćeri, iako je pretpostavljao da je “već sigurno umrla” (Matej 9:18). Je li za nju doista bilo nade?

Dok je Isus još razgovarao sa ženom koju je izliječio, došli su neki ljudi iz Jairovog doma i rekli mu: “Kći ti je umrla! Čemu dalje mučiti učitelja?” (Marko 5:35).

Ta ga je vijest zacijelo posve dotukla. Možemo samo zamisliti kako se osjećao: tako ugledan i utjecajan čovjek sada je bio posve bespomoćan. Umrla mu je kći jedinica. No kad je Isus čuo što su mu ljudi rekli, ohrabrio ga je: “Ne boj se, samo vjeruj!” (Marko 5:36).

Isus je pošao s Jairom u njegov dom. Ondje su zatekli velik metež jer se okupilo puno ljudi koji su plakali, naricali na sav glas i udarali se od tuge. Ušavši u kuću, Isus je na iznenađenje sviju rekao: “Dijete nije umrlo, nego spava” (Marko 5:39). Kad su to čuli, ljudi su mu se počeli podsmjehivati jer su znali da je djevojčica mrtva. No služeći se moći koju je dobio od Boga, Isus je tim ljudima ubrzo pokazao da se nekoga tko je umro može vratiti u život jednako kao što se nekoga tko duboko spava može probuditi.

Isus je svima osim Petru, Jakovu, Ivanu i roditeljima preminulog djeteta naložio da izađu. Potom je s njih petero otišao do djetetovog ležaja. Uzevši je za ruku, rekao je: “Talita kum”, što znači: “Djevojčice, tebi govorim, ustani!” (Marko 5:41). Ona je odmah ustala i počela hodati. Možemo samo zamisliti silno ushićenje njezinih roditelja! Isus je rekao da djevojčici odmah daju nešto za jesti i tako je odagnao svaku sumnju u to da je ona doista živa.

Isus je već ranije u više navrata ljudima koje je izliječio rekao da nikome ne govore što je učinio za njih, pa je isto rekao i roditeljima uskrsnule djevojčice. Unatoč tome presretni roditelji i drugi ljudi pronijeli su glas o ovom čudu “po cijelom tom kraju” (Matej 9:26). Kad biste vi doživjeli da netko od vaših voljenih uskrsne, zar ne biste o tome oduševljeno govorili drugima? Bio je to drugi zabilježeni slučaj da je Isus nekoga uskrsnuo.