Idi na sadržaj

Idi na kazalo

 29. POGLAVLJE

Je li ispravno činiti dobra djela u subotu?

Je li ispravno činiti dobra djela u subotu?

IVAN 5:1-16

  • ISUS PROPOVIJEDA PO JUDEJI

  • KOD JEZERCA LIJEČI BOLESNOG ČOVJEKA

Isusova revna služba u Galileji donijela je izvrsne rezultate. Ipak, kad je rekao: “I drugim gradovima moram objaviti dobru vijest o kraljevstvu Božjem”, nije mislio samo na Galileju. Zato je nastavio “propovijedati po judejskim sinagogama” (Luka 4:43, 44). To je bilo i logično budući da je stiglo proljeće i bližila se proslava blagdana u Jeruzalemu.

Premda evanđelja prilično detaljno opisuju njegovu službu u Galileji, ona ne govore mnogo o njegovom djelovanju u Judeji. No čak i ako je većina stanovnika Judeje bila ravnodušna prema dobroj vijesti, Isus je ipak revno propovijedao i činio dobra djela gdje god je došao.

Ubrzo je krenuo u Jeruzalem, glavni grad Judeje, kako bi ondje proslavio Pashu 31. godine. Kod Ovčjih vrata, u vrlo prometnom dijelu grada, nalazilo se jezerce omeđeno trijemovima koje se zvalo Betzata. Onamo je dolazilo mnoštvo bolesnih, slijepih i hromih ljudi. Zašto? Vjerovalo se da se mogu izliječiti ako uđu u jezerce kad se voda uzburka.

Jedne subote Isus je kraj tog jezerca vidio čovjeka koji je već 38 godina bio teško bolestan. Isus ga je upitao: “Želiš li ozdraviti?” Čovjek mu je odgovorio: “Gospodine, nemam nikoga da me spusti u jezerce kad se voda uzburka, pa dok ja dođem, drugi već siđe prije mene” (Ivan 5:6, 7).

Ono što je Isus rekao sigurno je iznenadilo i bolesnog čovjeka, a i sve druge koji su ga čuli. Kazao mu je: “Ustani, uzmi ležaj svoj i hodaj!” (Ivan 5:8). Čovjek je upravo to i učinio. Odmah je ozdravio, uzeo ležaj i počeo hodati!

Umjesto da se raduju zbog tog zadivljujućeg događaja, Židovi su čovjeku prijekorno rekli: “Subota je i nije ti dopušteno nositi ležaj.” A on im je odgovorio: “Onaj koji me ozdravio rekao mi je: ‘Uzmi ležaj svoj i hodaj!’” (Ivan 5:10, 11). Zaista nevjerojatno! Židovi su bili ljuti što je netko na dan počinka učinio čudo!

“Tko je taj čovjek koji ti je rekao: ‘Uzmi ga i hodaj’?” željeli su znati. Zašto su ga to pitali? Čovjek nije znao Isusovo ime jer se on u međuvremenu “sklonio zbog mnoštva koje se ondje nalazilo” (Ivan 5:12, 13). Međutim, izliječeni čovjek kasnije je ponovno sreo Isusa, ovaj put u hramu, pa je saznao tko ga je izliječio kod jezerca.

Potom je otišao k Židovima koji su željeli znati tko ga je ozdravio i rekao im da je to bio Isus. Kad su to čuli, Židovi su potražili Isusa. Jesu li možda htjeli saznati otkuda mu sposobnost da čini takva zadivljujuća djela? Nisu. Premda je učinio dobro djelo, htjeli su ga optužiti za kršenje zakona o suboti!