Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Put, istina i život

Put, istina i život

Sasvim sigurno, svi se mi radujemo dobrim vijestima. No postoji jedna dobra vijest koja može posebno obradovati vas i vaše voljene.

Zapisana je u Bibliji, knjizi koju je Jehova, Stvoritelj svega što postoji, dao napisati prije puno stoljeća. U ovom izdanju usredotočit ćemo se na četiri biblijske knjige koje sadrže izvrsnu vijest za sve nas. Nazivaju se po ljudima koji su ih pod Božjim nadahnućem napisali — bili su to Matej, Marko, Luka i Ivan.

Te četiri knjige mnogima su poznate kao četiri evanđelja. Sve one sadrže evanđelje, odnosno dobru vijest, o Isusu — vijest da ga je Bog poslao da spasi ljude te da će on kao Kralj Božjeg nebeskog Kraljevstva donijeti vječne blagoslove svima koji pokazuju vjeru u njega (Marko 10:17, 30; 13:13).

ZAŠTO ČAK ČETIRI EVANĐELJA?

Možda se pitate zašto je Bog dao da se napišu čak četiri izvještaja o Isusovom životu i učenjima.

To što postoji više zasebnih zapisa o Isusovim riječima i djelima ima brojne prednosti. Predočimo to jednim primjerom. Zamislite da četiri čovjeka stoje pred nekim glasovitim učiteljem i slušaju ga. Čovjek koji stoji ispred njega radi kao poreznik. Onaj koji mu stoji s desne strane je liječnik, a onaj s lijeve strane ribar i ujedno njegov vrlo blizak prijatelj. Četvrti slušatelj mlađi je od ostalih i stoji u pozadini kao promatrač. Sva su četvorica čestiti i pošteni ljudi, ali imaju različite interese i, slušajući učitelja, usredotočuju se na ono što osobno smatraju bitnim. Kad bi svaki od njih sastavio izvještaj o liku i djelu tog učitelja, njihovi bi zapisi sadržavali različite pojedinosti i događaje. Ako bismo analizirali sva četiri zapisa, imajući na umu da su pisani iz različitih perspektiva i s drugačijim ciljem, mogli bismo steći kompletnu sliku o životu i djelovanju tog učitelja. Taj nam primjer jasno pokazuje zašto je dobro imati više zasebnih izvještaja o životu Velikog Učitelja, Isusa.

 Vratimo se na našu usporedbu. Poreznik je svoj izvještaj namijenio ljudima židovskog porijekla, pa stoga neke događaje i učiteljeve izjave odluči iznijeti tako da tekst u prvom redu bude razumljiv i privlačan upravo njima. Liječnik želi istaknuti ozdravljenje bolesnih ljudi i invalida, pa odluči izostaviti neke detalje koje je poreznik zapisao ili ih pak ispričati drugačijim redoslijedom. Blizak učiteljev prijatelj ističe njegove osjećaje i osobine, dok je izvještaj mlađeg slušatelja kraći i jezgrovitiji od ostalih. Premda se razlikuju, svaki je zapis točan. U svjetlu ove usporedbe jasno je da je doista vrijedno imati sva četiri izvještaja o Isusovom životu, jer nam to omogućava da steknemo pravu sliku o njegovim djelima, učenjima i osobnosti.

Često se svaki od ta četiri izvještaja naziva evanđeljem, naprimjer “Matejevo evanđelje” ili “Evanđelje po Ivanu”. Takvi nazivi nisu netočni, jer je svaki od tih izvještaja zapravo sažetak “dobre vijesti o Isusu Kristu” (Marko 1:1). No, u cjelini gledano, postoji samo jedno evanđelje, odnosno samo jedna dobra vijest o Isusu dostupna u četiri zapisa.

Mnogi izučavatelji Božje Riječi uspoređivali su i povezivali podatke i događaje o kojima su pisali Matej, Marko, Luka i Ivan. Otprilike 170. godine sirijski pisac Tacijan upustio se u takav pothvat. On je smatrao da su te četiri biblijske knjige točne i napisane pod Božjim nadahnućem te ih je objedinio i sastavio cjelovit izvještaj o Isusovom životu i službi. Svoje djelo nazvao je Diatessaron.

Sa sličnim ciljem napisana je i knjiga Isus — put, istina i život, samo što je ona točnija i potpunija. To je moguće zato što danas bolje razumijemo ispunjenja mnogih Isusovih proročanstava i usporedbi. Zahvaljujući tome bolje razumijemo ono što je govorio i činio, kao i redoslijed odvijanja pojedinih događaja. Arheološka otkrića također su rasvijetlila izvjesne pojedinosti i pomogla nam razumjeti iz koje su perspektive pisci zapisivali svoje izvještaje. Naravno, nitko ne može dogmatično tvrditi da zna kako su točno događaji tekli. No u ovoj knjizi izneseni su logičnim slijedom koji se temelji na razumnim zaključcima.

PUT, ISTINA I ŽIVOT

Dok budete s užitkom čitali ovu knjigu, imajte na umu što je njena glavna poruka za vas i vaše najmilije. Sjetite se što je sam Isus Krist kazao apostolu Tomi: “Ja sam put i istina i život. Nitko ne dolazi Ocu osim preko mene” (Ivan 14:6).

Ova će vam knjiga pomoći da uvidite u kom je smislu Isus “put”. Naime, jedino preko njega možemo u molitvi pristupiti našem Bogu, Jehovi. Isto tako, putem njega se možemo pomiriti s Bogom (Ivan 16:23; Rimljanima 5:8). Prema tome, jedino preko Isusa možemo razviti dobar odnos sa svojim nebeskim Ocem i steći njegovo priznanje.

Isus je i “istina”. On je govorio istinu i živio po njoj. Zapravo, moglo bi se reći da je bio utjelovljenje istine. Brojna proročanstva “po njemu su postala ‘da’” budući da su se ispunila na njemu (2. Korinćanima 1:20; Ivan 1:14). Ta nam proročanstva pokazuju da Isus ima središnje mjesto u Božjem naumu (Otkrivenje 19:10).

I na koncu, Isus Krist je “život”. Time što je kao savršen čovjek svojim životom i krvlju platio za nas otkupninu, omogućio nam je da dobijemo “pravi život” — vječni život (1. Timoteju 6:12, 19; Efežanima 1:7; 1. Ivanova 1:7). Isus će biti “život” i za milijune umrlih koji uskrsnu i dobiju priliku vječno živjeti u raju (Ivan 5:28, 29).

Za sve nas važno je da cijenimo i razumijemo Isusovu ulogu u Božjem naumu. Sigurni smo da će vam biti pravo zadovoljstvo bolje upoznati Isusa i uvjeriti se da je on doista “put i istina i život”!