Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Područje na kojem je Isus živio i propovijedao

Područje na kojem je Isus živio i propovijedao

Mjesta na karti

 • FENICIJA

 • GALILEJA

 • DEKAPOLIS

 • SAMARIJA

 • PEREJA

 • JUDEJA

 • Sidon

 • Sarfata

 • Tir

 • Damask

 • gora Hermon

 • Cezareja Filipova

 • Korozain

 • Betsaida

 • Kafarnaum

 • Rafana

 • Kana

 • Magadan

 • Galilejsko more

 • Gergesa

 • Tiberijada

 • Hipos

 • Dion

 • Kanata

 • Nazaret

 • Gadara

 • Abila

 • Nain

 • Skitopolis (Bet-Šean)

 • Betanija? (s druge strane Jordana)

 • Pela

 • Salim

 • Enon

 • Sebaste (Samarija)

 • Gerasa

 • Sihar

 • gora Gerizim

 • Jakovljev zdenac

 • Jordan

 • Arimateja

 • Efrajim

 • Filadelfija (Raba)

 • Jerihon

 • Rama

 • Emaus

 • Jeruzalem

 • Betfaga

 • Betanija

 • Betlehem

 • Hebron

 • Judejska pustinja

 • Slano more (Mrtvo more)

 • JERUZALEMSKO PODRUČJE

 • Rama

 • Emaus

 • Maslinska gora

 • Jeruzalem

 • Betfaga

 • Betanija

 • Betlehem