Idi na sadržaj

Idi na kazalo

5. POGLAVLJE

Gdje i kada se Isus rodio?

Gdje i kada se Isus rodio?

LUKA 2:1-20

  • ISUSOVO ROĐENJE U BETLEHEMU

  • PASTIRI DOLAZE VIDJETI MALENOG ISUSA

Rimski car August odredio je da se svi njegovi podanici moraju vratiti u rodni grad zbog popisa stanovništva. Zato su Josip i Marija morali otputovati u Betlehem, Josipovo rodno mjesto koje se nalazilo južno od Jeruzalema.

Budući da je Betlehem zbog popisa bio prepun ljudi, jedini smještaj koji su Josip i Marija uspjeli pronaći bila je neka štala. Ondje, na mjestu gdje su se držali magarci i druge životinje, rodio se Isus. Marija ga je umotala u povoje i položila u jasle, korito u koje se stavljala hrana za stoku.

Cara Augusta nesumnjivo je Bog potaknuo da donese odredbu o popisu stanovništva. Zašto to možemo reći? Zahvaljujući tome Isus se rodio u Betlehemu, rodnom gradu svog praoca kralja Davida. Tako se ispunilo davno zapisano biblijsko proročanstvo da će se u tom gradu roditi obećani Vladar (Mihej 5:2).

Noć kad se Isus rodio bila je uistinu posebna. Jednu skupinu pastira koji su sa svojim stadima boravili vani okružila je blještava svjetlost. Biblija kaže da je “slava Jehovina” zablistala oko njih. Božji anđeo rekao im je: “Ne bojte se! Evo, objavljujem vam dobru vijest o velikoj radosti za sve ljude, jer vam se danas u gradu Davidovu rodio Spasitelj — Krist, Gospodin. A ovo vam je znak: naći ćete dijete povijeno i položeno u jasle.” Potom se iznenada pojavilo mnoštvo anđela koji su hvalili Boga govoreći: “Slava Bogu na visinama, a na zemlji mir među ljudima koji su mu po volji!” (Luka 2:10-14).

Kad su anđeli otišli, pastiri su jedan drugome rekli: “Pođimo u Betlehem da vidimo to što nam je Jehova obznanio da se dogodilo!” (Luka 2:15). Hitro su se uputili onamo i pronašli tek rođenog Isusa točno ondje gdje im je anđeo rekao da se nalazi. Kad su pastiri ispričali što im je anđeo rekao, svi koji su to čuli bili su zadivljeni. Marija je sve te riječi čuvala u svom srcu i razmišljala o njima.

Danas mnogi ljudi vjeruju da se Isus rodio 25. prosinca. No prosinac je u Betlehemu hladan i kišovit mjesec, a ponekad pada i snijeg. Pastiri sigurno ne bi u to doba godine sa svojim stadima noću boravili vani. Osim toga, mala je vjerojatnost da bi rimski car tražio od naroda koji je ionako bio sklon pobuni protiv njegove vlasti da usred zime danima putuje zbog popisa. Po svemu sudeći, Isus se rodio negdje u listopadu.