Idi na sadržaj

Idi na kazalo

 11. POGLAVLJE

Ivan Krstitelj priprema put

Ivan Krstitelj priprema put

MATEJ 3:1-12 MARKO 1:1-8 LUKA 3:1-18 IVAN 1:6-8, 15-28

  • IVAN POČINJE PROPOVIJEDATI I KRŠTAVATI

  • MNOGI SE KRŠTAVAJU, ALI NE SVI

U proljeće 29. godine, oko 17 godina nakon što je Isus razgovarao s vjerskim učiteljima u hramu, pronio se glas o njegovom rođaku Ivanu, koji je propovijedao po cijelom području na zapadnoj strani rijeke Jordana.

Ivan je i pojavom i riječima ostavljao snažan dojam na ljude. Nosio je odjeću od devine dlake i kožni pojas. Hranio se skakavcima i divljim medom. A kakvu je poruku prenosio ljudima? “Pokajte se, jer se približilo kraljevstvo nebesko!” govorio je (Matej 3:2).

Ta je poruka pobudila veliko zanimanje onih koji su dolazili slušati ga. Mnogi su uvidjeli da se moraju pokajati, odnosno promijeniti svoje stavove i postupke te odbaciti grešan način života. K Ivanu su dolazili ljudi “iz Jeruzalema, iz cijele Judeje i iz cijele okolice jordanske” (Matej 3:5). Mnogi su se doista pokajali, a on ih je krštavao u rijeci Jordanu uranjajući ih u vodu. Zašto ih je krštavao?

Krštenje je bilo znak, ili dokaz, da se osoba iskreno kaje za djela kojima se ogriješila o Božji savez Zakona (Djela apostolska 19:4). No nisu se svi mogli krstiti. Kad su k Ivanu došli neki vjerski učitelji, farizeji i saduceji, on im je rekao da su “leglo zmijsko”. “Donesite (...) plod koji dolikuje pokajanju!” upozorio ih je. “I ne usuđujte se govoriti u sebi: ‘Naš je otac Abraham.’ Jer, kažem vam, Bog iz ovoga kamenja može Abrahamu podignuti djecu. Sjekira je već položena na korijen stablima. Dakle, svako stablo koje ne donosi dobar plod posjeći će se i baciti u vatru” (Matej 3:7-10).

Budući da je Ivan svojom snažnom porukom i krštavanjem mnogih sve više privlačio pažnju naroda, Židovi su k njemu poslali svećenike i levite. Oni su ga upitali: “Tko si ti?”

“Ja nisam Krist”, priznao je Ivan.

“Što si onda? Jesi li Ilija?” zanimalo ih je.

“Nisam”, odvratio je.

“Jesi li Prorok?” upitali su misleći na Proroka za kojeg je Mojsije rekao da će doći (5. Mojsijeva 18:15, 18).

“Nisam!” odgovorio je Ivan.

“Tko si onda?” uporno su ga ispitivali. “Reci, da možemo dati odgovor onima koji su nas poslali! Što ti kažeš o sebi?” Ivan im je rekao: “Ja sam glas onoga koji viče u pustinji: ‘Poravnajte put Jehovi!’ kao što je rekao prorok Izaija” (Ivan 1:19-23).

“Zašto onda krstiš ako nisi Krist ni Ilija ni Prorok?” željeli su znati. Ivan im je otvoreno odgovorio: “Ja krstim vodom. Među vama stoji jedan kojeg vi ne poznajete, onaj koji za mnom dolazi” (Ivan 1:25-27).

Ivan je time otkrio da on priprema put prorečenom Mesiji tako što pomaže ljudima da spremna srca prihvate svog budućeg Kralja. O njemu je rekao: “Onaj koji dolazi iza mene jači je od mene. Njemu ja nisam dostojan sandale izuti” (Matej 3:11). Ivan je čak kazao: “Onaj koji za mnom dolazi ispred mene je, jer je postojao prije mene” (Ivan 1:15).

Tako je Ivanova poruka da se “približilo kraljevstvo nebesko” zaista bila prikladna (Matej 3:2). Njome je javno obznanio da onaj kojeg je Jehova izabrao za Kralja, Isus Krist, uskoro treba započeti svoju službu.