Idi na sadržaj

Idi na kazalo

5. POGLAVLJE

Što je Božji naum sa Zemljom?

Što je Božji naum sa Zemljom?

1. Zašto je Bog stvorio Zemlju?

Jehova je Zemlju stvorio kako bi na njoj živjeli ljudi. Ona je naš dom. Prvi ljudi, Adam i Eva, nisu bili stvoreni da bi živjeli na nebu — život na nebu bio je namijenjen anđelima (Job 38:4, 7). Bog je prvog čovjeka smjestio u prekrasan raj, edenski vrt (1. Mojsijeva 2:15-17). Njemu i njegovim budućim potomcima dao je priliku da vječno žive na Zemlji. Pročitajte Psalam 37:29; 115:16.

U početku je raj bio samo na području edenskog vrta. Adam i Eva trebali su napuniti Zemlju svojim potomstvom. S vremenom su je trebali “podložiti” sebi i cijelu pretvoriti u raj (1. Mojsijeva 1:28). Zemlja nikada neće biti uništena. Ona će zauvijek biti naš dom. Pročitajte Psalam 104:5.

Pogledajte kratki film Zašto je Bog stvorio Zemlju?

2. Zašto Zemlja više nije raj?

Adam i Eva bili su neposlušni Bogu, zbog čega ih je on izgnao iz edenskog vrta. Raj je bio izgubljen, a nijedan ga čovjek nije uspio obnoviti. Biblija kaže da je Zemlja “predana u ruke” zlim ljudima (Job 9:24). Pročitajte 1. Mojsijevu 3:23, 24.

Je li Jehovin prvobitni naum zbog toga propao? Ni u kom slučaju! Jehova je svemoguć i može ispuniti sve svoje zamisli (Izaija 45:18). On će ljudima omogućiti život kakav im je od početka bio namijenjen. Pročitajte Psalam 37:11, 34.

3. Kako će raj biti obnovljen?

Zemlja će postati raj nakon što Isus kao Kralj preuzme vlast nad njom. U bici koju Biblija naziva Harmagedon Isus će predvoditi vojsku Božjih anđela i uništiti sve one koji se protive Bogu. Potom će Sotonu Đavla baciti u “bezdan” na 1 000 godina. Božji sluge preživjet će taj rat zato što će ih Isus voditi i štititi. Oni će vječno živjeti u raju na Zemlji. Pročitajte Otkrivenje 20:1-3; 21:3, 4.

4. Kada će patnje prestati?

Kada će Bog odstraniti zlo sa Zemlje? Isus je naveo znak po kojem možemo prepoznati da je kraj blizu. Današnje stanje u svijetu toliko je loše da je čovjekov opstanak na Zemlji ugrožen, što pokazuje da će uskoro doći do “svršetka ovoga poretka”. Pročitajte Mateja 24:3, 7-14, 21, 22.

Isus će s neba vladati nad Zemljom 1 000 godina i uklonit će sve patnje (Izaija 9:6, 7; 11:9). No on neće služiti samo kao Kralj nego i kao Veliki Svećenik te će poništiti grijehe onih koji ljube Boga. Tako će Bog preko Isusa ukloniti bolest, starost i smrt. Pročitajte Izaiju 25:8; 33:24.

5. Tko će živjeti u raju na Zemlji?

U dvorani Jehovinih svjedoka upoznat ćete ljude koji vole Boga i žele naučiti kako da mu ugode

U raju će živjeti ljudi koji su poslušni Bogu (1. Ivanova 2:17). Isus je poslao svoje sljedbenike da traže dobre ljude te da ih nauče kako mogu steći Božje priznanje. Jehova danas priprema milijune ljudi za život u predstojećem raju na Zemlji (Sefanija 2:3). Na sastancima Jehovinih svjedoka svi dobivaju pouku koja im pomaže da budu bolji muževi i očevi odnosno žene i majke. Roditelji i djeca ondje zajednički slave Boga i uče kako im biblijski savjeti i načela mogu koristiti u životu. Pročitajte Miheja 4:1-4.