Idi na sadržaj

Idi na kazalo

14. POGLAVLJE

Zašto Bog ima svoju organizaciju?

Zašto Bog ima svoju organizaciju?

1. Zašto je Bog htio da mu stari Izraelci služe kao organiziran narod?

Bog je od potomaka patrijarha Abrahama načinio narod i nazvao ga Izrael. Dao mu je zakon i povjerio mu odgovornost da čuva njegovu Riječ te da štiti pravu religiju (Psalam 147:19, 20). Preko Izraela su se trebali blagosloviti svi drugi narodi na Zemlji. Pročitajte 1. Mojsijevu 22:18.

Bog je izabrao Izraelce da budu njegovi svjedoci. Njihova povijest pokazuje da poslušnost Božjim zakonima ljudima služi na dobrobit (5. Mojsijeva 4:6). Drugi su mogli promatrati izraelski narod i učiti iz njihovog primjera te tako bolje upoznati pravog Boga. Pročitajte Izaiju 43:10, 12.

2. Zašto pravi kršćani djeluju kao organizacija?

S vremenom je Bog odbacio nevjerni izraelski narod i odlučio osnovati kršćansku skupštinu (Matej 21:43; 23:37, 38). Tako su kršćani preuzeli ulogu svjedoka pravog Boga Jehove, ulogu koju su ranije imali Izraelci. Pročitajte Djela apostolska 15:14, 17.

Isus je svoje sljedbenike uputio da na organiziran način propovijedaju “dobru vijest” i čine učenike od ljudi iz svih naroda (Matej 10:7, 11; 24:14; 28:19, 20). Danas kad je kraj ovog zlog svijeta sve bliže propovijeda se u većim razmjerima nego ikada prije, a milijuni ljudi iz svih naroda ujedinjeno štuju Jehovu u skladu s njegovom voljom (Otkrivenje 7:9, 10). Pravi kršćani sastaju se kako bi se uzajamno hrabrili i pomagali jedni drugima. Na svojim sastancima dobivaju istu duhovnu pouku bez obzira na to u kojem dijelu svijeta žive. Pročitajte Hebrejima 10:24, 25.

3. Kada je počela djelovati suvremena organizacija Jehovinih svjedoka?

Jehovini svjedoci počeli su djelovati tijekom 1870-ih. Malena grupa istraživača Biblije pomnim je proučavanjem ispravno razumjela biblijske istine koje su dugo vremena bile skrivene od ljudi. Znajući da je Isus prve kršćane poučio da organizirano propovijedaju, u mnogim su zemljama počeli objavljivati dobru vijest o Kraljevstvu. Od 1931. zovu se Jehovini svjedoci. Pročitajte Djela apostolska 1:8; 2:1, 4; 5:42.

4. Kako su Jehovini svjedoci organizirani?

Kršćanske skupštine u 1. stoljeću, kojih je bilo u mnogim zemljama, dobivale su upute od skupine apostola i starješina u Jeruzalemu. Oni su predvodili prve kršćane priznajući Isusa kao Glavu skupštine (Djela apostolska 16:4, 5). Slično tome, međunarodnu organizaciju Jehovinih svjedoka danas predvodi Vodeće tijelo, upravni odbor u kojem služe dugogodišnji starješine. Ono nadgleda rad podružnica Jehovinih svjedoka u kojima se prevodi, tiska i distribuira biblijska literatura na preko 600 jezika. Skupštine Jehovinih svjedoka, kojih diljem svijeta ima preko 100 000, na taj način od Vodećeg tijela dobivaju upute i biblijsku pouku. U svakoj skupštini postoje starješine, odnosno duhovni pastiri, koji udovoljavaju biblijskim preduvjetima za službu koju vrše. Oni se s ljubavlju brinu za Božje stado. Pročitajte 1. Petrovu 5:2, 3.

Jehovini svjedoci organizirani su kako bi propovijedali biblijsku poruku i pomagali drugima da postanu Isusovi učenici. Po uzoru na apostole oni propovijedaju od kuće do kuće (Djela apostolska 20:20). Usto proučavaju Bibliju sa svima koji iskreno žele saznati istinu o Bogu. Ali Jehovini svjedoci nisu samo puka organizacija. Oni su više nalik obitelji — imaju svog nebeskog Oca koji ih jako voli te se poput braće i sestara brinu jedni za druge (2. Solunjanima 1:3). Budući da se zajednički trude vršiti Božju volju i pomagati drugima, oni su najsretnija “obitelj” na cijeloj Zemlji. Pročitajte Psalam 33:12 i Djela apostolska 20:35.