Idi na sadržaj

Idi na kazalo

6. POGLAVLJE

Ima li nade za mrtve?

Ima li nade za mrtve?

1. Pružaju li dobre vijesti iz Biblije ikakvu nadu za umrle?

Kad je Isus došao u Betaniju, mjesto u blizini Jeruzalema, njegov je prijatelj Lazar već četiri dana bio mrtav. Isus je s Martom i Marijom, sestrama preminulog Lazara, otišao do njegove grobnice. Za njima je ubrzo došlo mnoštvo ljudi. Možete li zamisliti koliko su samo Marta i Marija bile sretne kad je Isus uskrsnuo njihovog brata? Pročitajte Ivana 11:21-24, 38-44.

Marta je već otprije znala da će Jehova uskrsnuti mrtve i tako im omogućiti da ponovno žive na Zemlji. Za tu dobru vijest saznala je iz Božje Riječi. Pročitajte Joba 14:14, 15.

2. U kakvom se stanju nalaze mrtvi?

Bog je rekao Adamu: “Prah si i u prah ćeš se vratiti” (1. MOJSIJEVA 3:19)

Ljudi su načinjeni “od praha zemaljskoga” (1. Mojsijeva 2:7; 3:19). Mi nemamo besmrtnu dušu koja nastanjuje naše tijelo. Mi smo materijalna stvorenja, stoga nakon smrti jednostavno više ne postojimo. Niti jedan dio nas ne nadživljava smrt. Kad umremo, nestanu sve naše misli i osjećaji. Nakon što je uskrsnuo, Lazar nije rekao da je išta doživio dok je bio mrtav zato što nije bio ničega svjestan. Pročitajte Propovjednika 9:5, 6, 10.

Muči li Bog ljude u vatri kad umru? Budući da Biblija jasno pokazuje da mrtvi ništa ne znaju, lažnim učenjem o paklu zapravo se kleveće Boga. Njemu je odbojna i sama pomisao da bi ljude mučio u vatri. Pročitajte Jeremiju 7:31.

Pogledajte kratki film U kakvom se stanju nalaze mrtvi?

3. Možemo li razgovarati s mrtvima?

Mrtvi ne mogu ni govoriti ni čuti (Psalam 115:17). No postoje zli anđeli koji mogu stupiti u kontakt sa živima pretvarajući se da su umrli ljudi (2. Petrova 2:4). Jehova zabranjuje komuniciranje s mrtvima. Pročitajte 5. Mojsijevu 18:10, 11.

4. Tko će uskrsnuti?

Milijuni ljudi koji su sada mrtvi uskrsnut će i ponovno živjeti na Zemlji. Bog će vratiti u život čak i one koji ga nisu poznavali te su zbog toga činili zlo. Pročitajte Luku 23:43 i Djela apostolska 24:15.

Uskrsnuli će dobiti priliku upoznati Boga i saznati istinu o njemu. Svojom poslušnošću Isusovim učenjima pokazat će vjeruju li u njega (Otkrivenje 20:11-13). Oni koji nakon uskrsnuća budu ispravno postupali moći će vječno živjeti na Zemlji. Pročitajte Ivana 5:28, 29.

5. Što nam uskrsnuće govori o Jehovi?

Bog je svog Sina poslao na Zemlju da umre za nas. Njegova smrt omogućit će uskrsnuće mrtvih. Dakle uskrsnuće je nezaslužen dar i jasan dokaz da nas Jehova ljubi. Koga biste naročito željeli vidjeti kad se mrtvi vrate u život? Pročitajte Ivana 3:16 i Rimljanima 6:23.