Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Tko je Autor Biblije?

Tko je Autor Biblije?

Ako su ljudi pisali Bibliju, zašto se za nju kaže da je “riječ Božja”? (1. Solunjanima 2:13). Kako je Bog prenosio svoje misli ljudima?