Idi na sadržaj

Idi na kazalo

3. POGLAVLJE

Potječu li dobre vijesti iz Biblije zaista od Boga?

Potječu li dobre vijesti iz Biblije zaista od Boga?

1. Tko je Autor Biblije?

Dobra vijest da će ljudi zauvijek živjeti na Zemlji zapisana je u Bibliji (Psalam 37:29). Biblija je sastavljena od 66 manjih knjiga koje je pisalo oko 40 vjernih Božjih slugu. Prvih pet knjiga Biblije napisao je Mojsije prije otprilike 3 500 godina. Zadnju knjigu napisao je apostol Ivan prije više od 1 900 godina. Čije su zamisli bilježili biblijski pisci? Bog im je pomoću svog svetog duha otkrivao što trebaju pisati (2. Samuelova 23:2). Biblijski pisci zapisali su Božje misli, a ne svoje vlastite. Prema tome, Jehova je Autor Biblije. Pročitajte 2. Timoteju 3:16 i 2. Petrovu 1:20, 21.

Pogledajte kratki film Tko je Autor Biblije?

2. Kako možemo biti sigurni da je Biblija doista od Boga?

Da je Bog uistinu Autor Biblije potvrđuje i činjenica da je ona točno i detaljno prorekla budućnost, što ljudi ne mogu činiti (Jošua 23:14). Samo Svemogući Bog može točno predvidjeti budućnost ljudskog roda. Pročitajte Izaiju 42:9; 46:10.

Od knjige koju je nadahnuo Bog očekivali bismo da je posebna, što Biblija doista i jest! Na milijarde Biblija tiskano je na stotinama jezika. Iako je davno pisana, znanstveno je točna. U njoj nema proturječja premda ju je pisalo 40 različitih pisaca. * Budući da jasno otkriva Božju ljubav, ona i dan-danas ima moć ljudima promijeniti život nabolje. Na temelju tih činjenica milijuni ljudi uvjerili su se da je Biblija uistinu Riječ Božja. Pročitajte 1. Solunjanima 2:13.

Pogledajte kratki film Je li Biblija istinita knjiga?

3. O čemu govori Biblija?

Dobra vijest da Bog ima predivan naum s ljudima jedna je od najvažnijih poruka koje Biblija sadrži. Ona objašnjava kako su ljudi na samom početku svoje povijesti izgubili divnu priliku da žive u raju na Zemlji te kako će raj na koncu ipak biti obnovljen. Pročitajte Otkrivenje 21:4, 5.

Božja Riječ također sadrži zakone, načela i praktične savjete. Osim toga ona otkriva kako se Bog kroz povijest ophodio s ljudima i na taj nas način upoznaje s njegovim divnim osobinama. Stoga nam Biblija može pomoći da upoznamo Boga — pokazuje nam kako možemo postati njegovi prijatelji. Pročitajte Psalam 19:7, 11 i Jakova 2:23; 4:8.

4. Kako možete razumjeti Bibliju?

Ova brošura pomoći će vam da bolje razumijete Bibliju jer se u njoj koristi ista metoda poučavanja kojom se Isus služio. On se osvrtao na različite biblijske izvještaje te ih je tumačio kako bi slušatelji razumjeli njihov smisao. Pročitajte Luku 24:27, 45.

Malo je toga u životu što nas može toliko oduševiti kao dobre vijesti koje je Bog objavio putem svoje Riječi. Međutim neki su ravnodušni prema biblijskoj poruci, a drugi je pak ne žele ni čuti. Nemojte se obeshrabriti zbog toga! Imajte na umu da vaš vječni život ovisi o tome hoćete li dobro upoznati Boga. Pročitajte Ivana 17:3.

 

^ odl. 3 Više o tome možete pročitati u knjizi Biblija — Riječ Božja ili čovječja?