Idi na sadržaj

Idi na kazalo

 5. POGLAVLJE

Božji će prijatelji živjeti u Raju

Božji će prijatelji živjeti u Raju

Raj neće biti poput svijeta u kojem danas živimo. Bog nikada nije želio da Zemlja bude preplavljena nevoljama, tugom, boli i patnjama. U budućnosti će Bog pretvoriti Zemlju u raj. Kako će izgledati taj Raj? Pogledajmo što kaže Biblija:

Dobri ljudi. Raj će biti dom Božjih prijatelja. Oni će raditi dobre stvari jedni za druge. Živjet će u skladu s Božjim pravednim putevima (Priče Salamunove 2:21).

Obilje hrane. U Raju neće biti gladi. Biblija kaže: “Biće pšenice [ili, hrane] na zemlji izobila” (Psalam 72:16).

Lijepe kuće i ugodan posao. Na rajskoj Zemlji svaka će obitelj imati svoj dom. Svatko će raditi posao koji donosi pravu sreću (Izaija 65:21-23).

 Mir na cijelom svijetu. Ljudi se više neće boriti i umirati u ratu. Božja Riječ kaže: “[Bog] prekide ratove” (Psalam 46:8, 9).

Dobro zdravlje. Biblija obećava: “Nitko od stanovnika [Raja] neće reći: bolestan sam” (Izaija 33:24). Također nitko neće biti hrom, slijep, gluh ili nijem (Izaija 35:5, 6).

Kraj boli, tuge i smrti. Božja Riječ kaže: “Smrti više neće biti, niti će više biti tuge ni vike ni boli. Prijašnje su stvari prošle” (Otkrivenje 21:4).

Zli će ljudi nestati. Jehova obećava: “Bezbožni će se istrijebiti sa zemlje, i bezakonici će se iščupati iz nje” (Priče Salamunove 2:22).

Ljudi će voljeti i poštovati jedni druge. Više neće biti nepravde, tlačenja, pohlepe i mržnje. Ljudi će biti ujedinjeni i živjet će u skladu s Božjim pravednim putevima (Izaija 26:9).