Idi na sadržaj

Idi na kazalo

 12. POGLAVLJE

Što se događa prilikom smrti?

Što se događa prilikom smrti?

Smrt je suprotnost životu. Smrt je poput dubokog sna (Ivan 11:11-14). Mrtvi ne mogu čuti, vidjeti, govoriti niti o bilo čemu razmišljati (Propovjednik 9:5, 10). Kriva religija naučava da mrtvi odlaze u duhovni svijet gdje žive sa svojim precima. To nije ono što uči Biblija.

Oni koji su umrli ne mogu nam pomoći niti nam nauditi. Uobičajeno je da ljudi vrše rituale i prinose žrtve, jer misle da će time ugoditi onima koji su umrli. To izaziva Božje negodovanje jer se temelji na jednoj od Sotoninih laži. Ujedno, time se ne može ugoditi ni mrtvima budući da su oni beživotni. Mi se ne bismo trebali bojati mrtvih niti ih obožavati. Obožavati trebamo jedino Boga (Matej 4:10).

Mrtvi će ponovno živjeti. Jehova će probuditi mrtve u život na rajskoj Zemlji. To je vrijeme još pred nama (Ivan 5:28, 29; Djela apostolska 24:15). Da Bog može probuditi one koji su umrli jednako je sigurno kao i to da ti možeš probuditi nekoga tko spava (Marko 5:22, 23, 41, 42).

Predodžba da ne umiremo je laž koju širi Sotona Đavo. Sotona i njegovi demoni navode ljude na mišljenje da duhovi umrlih žive i uzrokuju bolesti i druge probleme. Sotona obmanjuje ljude, a ponekad to čini putem snova i vizija. Jehova osuđuje one koji pokušavaju razgovarati s mrtvima (5. Mojsijeva 18:10-12).