Idi na sadržaj

Idi na kazalo

 15. POGLAVLJE

Božji prijatelji rade ono što je dobro

Božji prijatelji rade ono što je dobro

Kad imaš prijatelja kojeg voliš i poštuješ, nastojiš biti poput njega. “Dobar je i pravedan Jehova”, kaže Biblija (Psalam 25:8). Da bismo bili Božji prijatelji, moramo biti dobri i čestiti. Biblija kaže: “Oponašajte Boga, kao ljubljena djeca, i hodite u ljubavi” (Efežanima 5:1, 2). Evo nekih načina na koje to možeš činiti:

Pomaži drugima. “Činimo dobro svima” (Galaćanima 6:10).

Marljivo radi. “Tko je krao, neka više ne krade, nego neka naporno radi, čineći svojim rukama ono što je dobro” (Efežanima 4:28).

Budi tjelesno i moralno čist. “Očistimo se od svake prljavštine tijela i duha, usavršujući svetost u Božjem strahu” (2. Korinćanima 7:1).

 Prema članovima svoje obitelji ophodi se s ljubavlju i poštovanjem. “Neka i svaki pojedini od vas (...) ljubi svoju ženu kao samog sebe; s druge strane, žena treba imati duboko poštovanje prema svom mužu. Djeco, slušajte svoje roditelje” (Efežanima 5:33–6:1).

Pokazuj ljubav prema drugima. “Ljubimo jedan drugoga, jer je ljubav od Boga” (1. Ivanova 4:7).

Poštuj zakone države. “Neka svaka duša bude podložna (...) vlastima. (...) Dajte svima što im pripada: onome tko traži porez, porez” (Rimljanima 13:1, 7).