Idi na sadržaj

Idi na kazalo

 18. POGLAVLJE

Budi Božji prijatelj zauvijek!

Budi Božji prijatelj zauvijek!

Da bi stekao prijatelja potreban je trud; da bi zadržao prijatelja, također je potreban trud. Trud koji ulažeš da bi postao i ostao Božji prijatelj bit će bogato blagoslovljen. Isus je rekao onima koji su povjerovali u njega: “Istina će vas osloboditi” (Ivan 8:32). Što to znači?

Slobodu možeš uživati već sada. Možeš biti oslobođen lažnih učenja i laži koje širi Sotona. Možeš biti oslobođen beznađa koje ispunjava živote milijuna ljudi koji ne poznaju Jehovu (Rimljanima 8:22). Božji prijatelji čak su oslobođeni “straha od smrti” (Hebrejima 2:14, 15).

Slobodu ćeš moći uživati i u Božjem novom svijetu. Kakvu ćeš divnu slobodu moći uživati u budućnosti! Na rajskoj Zemlji bit ćemo oslobođeni rata, bolesti i zločina. Oslobođeni siromaštva i gladi. Oslobođeni starosti i smrti. Oslobođeni straha, tlačenja i nepravde. Biblija za Boga kaže: “Otvaraš ruku svoju i zadovoljavaš želje svega živoga” (Psalam 145:16NS).

 Božji će prijatelji živjeti zauvijek. Vječni život dragocjeni je dar koji će Bog dati svima koji žele biti njegovi prijatelji (Rimljanima 6:23). Pomisli samo što bi vječni život značio za tebe!

Imat ćeš vremena za mnoge stvari. Bi li volio naučiti svirati neki muzički instrument? Možda bi želio naučiti slikati ili steći stolarske vještine. Možda bi volio učiti o životinjama ili biljkama. Ili bi želio putovati i upoznati različite zemlje i narode. Vječni život sve će to učiniti mogućim!

Imat ćeš vremena steći mnogo prijatelja. Vječni život omogućit će ti da upoznaš mnoge druge koji su postali Božji prijatelji. Upoznat ćeš njihove talente i dobre osobine, pa će oni biti i tvoji prijatelji. Zavoljet ćeš ih i oni će zavoljeti tebe (1. Korinćanima 13:8). Vječni život dat će ti vremena da se sprijateljiš sa svima na zemaljskoj kugli! A što je najljepše, kako će prolaziti stoljeća, tvoje prijateljstvo s Jehovom postajat će sve jače. Budi Božji prijatelj zauvijek!