Idi na sadržaj

Idi na kazalo

 15. POGLAVLJE

“Uživaj u dobru od svega truda svojega”

“Uživaj u dobru od svega truda svojega”

“Neka svaki čovjek (...) uživa u dobru od svega truda svojega” (PROPOVJEDNIK 3:13)

1-3. (a) Kakav stav prema svom poslu imaju mnogi ljudi? (b) Kakvo bismo gledište o poslu, prema Bibliji, trebali imati i kojim ćemo se pitanjima pozabaviti u ovom poglavlju?

MNOGIM ljudima u današnjem svijetu posao je sve drugo samo ne užitak. Po cijele dane rade ono što ne vole i groze se pri pomisli da svakoga dana moraju odlaziti na posao. Što može potaknuti one koji su u takvoj situaciji da pokažu više zanimanja za svoj posao — i čak pronađu zadovoljstvo u njemu?

2 Biblija nam pomaže da steknemo ispravno gledište o radu. Ona kaže da su rad i plodovi koje on donosi Božji dar. Salamun je napisao: “Svaki čovjek neka jede i pije i uživa u dobru od svega truda svojega. To je dar Božji” (Propovjednik 3:13). Jehova, koji nas ljubi i uvijek ima na umu ono što je za nas najbolje, želi da budemo zadovoljni onim što radimo i da uživamo u plodovima svog truda. Da bismo ostali u njegovoj ljubavi, moramo postupati u skladu s njegovim gledištima i načelima o radu. (Pročitaj Propovjednika 2:24; 5:18.)

3 U ovom poglavlju pozabavit ćemo se s četiri pitanja: Kako možemo “uživati u dobru od svog truda”? Kakvi poslovi nisu prikladni za prave kršćane? Kako možemo uravnotežiti posao i duhovne aktivnosti? I što je najvažniji posao koji trebamo raditi? No prije toga, kažimo  nešto o dvije osobe koje nam, kad je riječ o marljivom radu, služe kao najveći uzori — to su Jehova Bog i Isus Krist.

JEHOVA I ISUS — NAJVEĆI UZORI

4, 5. Kako Biblija pokazuje da je Jehova uvijek zaposlen produktivnim poslom?

4 Jehova nam je u pogledu rada pravi uzor. U 1. Mojsijevoj 1:1 stoji: “U početku stvorio je Bog nebo i zemlju.” Kad je dovršio stvaranje Zemlje i svega što je na njoj, Bog je rekao da je sve što je stvorio “vrlo dobro” (1. Mojsijeva 1:31). Drugim riječima, bio je posve zadovoljan svime što je načinio na Zemlji. Jehova je “sretan Bog” i zacijelo mu je takav produktivan rad donosio veliku radost (1. Timoteju 1:11).

5 Naš marljivi Bog nikada ne prestaje raditi. Tisućljećima nakon što je Jehova dovršio stvaranje Zemlje i svega materijalnog što je na njoj, Isus je rekao: “Otac moj radi sve do sada” (Ivan 5:17). A što to Otac radi? Zasigurno sa svog nebeskog prebivališta vodi ljude na Zemlji i brine se za njih. Omogućio je nastanak “novog stvorenja”, odnosno duhom rođenih kršćana koji će vladati s Isusom na nebu (2. Korinćanima 5:17). On radi i na ostvarivanju svog nauma za ljude koji će ostati na Zemlji — a to je omogućiti onima koji ga ljube da dobiju vječni život u novom svijetu (Rimljanima 6:23). Jehova je zasigurno vrlo zadovoljan rezultatima svog rada. Milijuni ljudi koje je on privukao k sebi prihvatili su poruku o Kraljevstvu te su promijenili svoj život kako bi ostali u njegovoj ljubavi (Ivan 6:44).

6, 7. Zašto se može reći da je Isus vjekovima marljivo radio?

6 Isus je također vjekovima marljivo radio. Prije dolaska na Zemlju služio je Bogu kao “vješt graditelj” u stvaranju svega što je “na nebesima i na zemlji” (Mudre  izreke 8:22-31; Kološanima 1:15-17). Kad je došao na Zemlju, Isus je nastavio marljivo raditi. Već od djetinjstva učio je tesarski zanat, a ljudi su ga i poznavali kao tesara * (Marko 6:3). To je težak zanat za koji je potrebno ovladati mnogim vještinama — naročito je to bilo u ono doba kada nije bilo pilana, trgovina s građevinskim materijalom niti električnog alata. Možeš li zamisliti Isusa kako odlazi u šumu po drvo — kako možda čak siječe stabla i vuče trupce do mjesta na kojem radi? Možeš li ga zamisliti kako gradi kuću — priprema i postavlja krovne grede, izrađuje vrata ili namještaj? Isus je sigurno iz osobnog iskustva znao koliko je čovjek zadovoljan kad uloži trud i dobro napravi posao.

7 Isus je bio izuzetno vrijedan i u svojoj propovjedničkoj službi. Tri i pol godine predano je vršio taj zadatak od najveće važnosti. U želji da pronađe što više ljudi, nije gubio vrijeme, već se dizao rano ujutro i propovijedao do kasno u noć (Luka 21:37, 38; Ivan 3:2). Putovao je “od grada do grada i od sela do sela, propovijedajući i objavljujući dobru vijest o kraljevstvu Božjem” (Luka 8:1). Isus je prašnjavim cestama propješačio doslovce stotine kilometara kako bi ljudima prenio dobru vijest.

8, 9. Kako je Isus “uživao u dobru od svog truda”?

8 Je li Isus “uživao u dobru od truda” koji je uložio u propovijedanje? Jest! On je sijao sjeme istine o Kraljevstvu, a za sobom je ostavio polja zrela za žetvu. Zadatak koji je dobio od Boga toliko ga je jačao i krijepio da je bio spreman odreći se hrane samo da bi ga izvršio (Ivan 4:31-38). Zamisli samo koliko je Isus bio sretan kad je na kraju svoje službe na Zemlji mogao reći svom Ocu:  “Ja sam proslavio tebe na zemlji, dovršivši djelo koje si mi dao da izvršim” (Ivan 17:4).

9 Jehova i Isus na najbolji su nam način pokazali što znači “uživati u dobru od svog truda”. Naša ljubav prema Jehovi potiče nas da se ugledamo na njega (Efežanima 5:1). A iz ljubavi prema Isusu trudimo se “u svemu ići stopama njegovim” (1. Petrova 2:21). Zato pogledajmo sada kako i mi možemo “uživati u dobru od svog truda”.

KAKO MOŽEMO “UŽIVATI U DOBRU OD SVOG TRUDA”?

Primjenjivanje biblijskih načela pomoći će ti da “uživaš u dobru od truda svojega”

10, 11. Što nam može pomoći da usvojimo pozitivan stav prema svom poslu?

10 Mnogi pravi kršćani moraju raditi da bi zaradili za život. Premda bismo sigurno htjeli da nam posao pruži određeni užitak i zadovoljstvo, to je ponekad vrlo teško ako radimo posao koji nam se ne sviđa. Kako je moguće u takvim okolnostima “uživati u dobru od svog truda”?

11 Pozitivan stav. Okolnosti ne možemo uvijek promijeniti, ali svoj stav možemo. Razmišljanje o tome kako Bog gleda na rad može nam pomoći da steknemo pozitivnije gledište. Naprimjer, ako si glava obitelji, razmišljaj o činjenici da ti tvoj posao, koliko god da je nezanimljiv, omogućuje da materijalno zbrinjavaš svoje ukućane. To što se brineš za njih u Božjim je očima vrlo vrijedno. Njegova Riječ kaže da je onaj tko se ne brine za svoju obitelj “gori od nevjernika” (1. Timoteju 5:8). Spoznaja da ti posao omogućuje da ostvariš jedan važan cilj — da izvršiš dužnost koju ti je Bog povjerio — može ti pomoći da u nekoj mjeri pronađeš smisao i zadovoljstvo u svom poslu, što tvojim kolegama možda ne uspijeva.

12. Zašto možemo reći da se u poslu isplati biti marljiv i pošten?

12 Marljivost i poštenje. Ako smo vrijedni i naučimo dobro obavljati svoj posao, to nam može donijeti dobre  rezultate. Mnogi poslodavci jako cijene radnike koji su marljivi i vješti (Mudre izreke 12:24; 22:29). Mi kao pravi kršćani moramo biti i pošteni u poslu — ne smijemo poslodavcu krasti novac, materijal ili vrijeme (Efežanima 4:28). Kao što smo vidjeli u prethodnom poglavlju, poštenje se itekako isplati. Zaposlenik koji je na glasu kao pošten vjerojatno uživa povjerenje drugih. No bez obzira na to da li poslodavac zapaža naš trud ili ne, mi smo zadovoljni jer imamo “čistu savjest” i znamo da činimo ono što želi Bog kojega ljubimo (Hebrejima 13:18; Kološanima 3:22-24).

13. Kakve rezultate može donijeti naš dobar primjer na radnom mjestu?

 13 Lijepo ponašanje koje je na slavu Bogu. Kad se na radnom mjestu ponašamo u skladu s visokim kršćanskim mjerilima, drugi će to nesumnjivo zapaziti. Do čega to može dovesti? Svojim bismo djelima mogli “krasiti učenje našeg Spasitelja, Boga” (Titu 2:9, 10). Da, lijepim ponašanjem možemo navesti druge da zapaze ljepotu naše religije, pa im ona može postati privlačnija. Pomisli samo kako bi se osjećao da neki tvoj suradnik pokaže zanimanje za biblijsku istinu potaknut tvojim primjerom na radnom mjestu! No, iznad svega, razmisli: što ti može donijeti veće zadovoljstvo od spoznaje da tvoja djela slave i raduju Jehovu? (Pročitaj Mudre izreke 27:11 i 1. Petrovu 2:12.)

RAZBORITO BIRATI POSAO

14-16. Koja važna pitanja moramo razmotriti kad donosimo odluke u vezi sa zaposlenjem?

14 Biblija ne pruža detaljne upute o poslovima koji jesu ili nisu prikladni za kršćane. No to ne znači da možemo prihvatiti posao bilo koje vrste. Božja Riječ može nam pomoći da odaberemo produktivan, čestit posao koji je u skladu s Božjom voljom, a da izbjegavamo poslove koji to nisu (Mudre izreke 2:6). Prilikom donošenja odluke u vezi s poslom potrebno je razmotriti dva vrlo važna pitanja.

15 Da li bismo obavljajući taj posao izravno činili nešto što Biblija osuđuje? Božja Riječ jasno osuđuje krađu, laganje i izrađivanje idola (2. Mojsijeva 20:4; Djela apostolska 15:29; Efežanima 4:28; Otkrivenje 21:8). Mi ćemo odbiti svaki posao koji bi od nas zahtijevao takve postupke. Budući da ljubimo Jehovu, nikada ne bismo prihvatili posao kojim bismo kršili njegove zapovijedi. (Pročitaj 1. Ivanovu 5:3.)

 16 Da li bismo obavljajući taj posao neizravno sudjelovali u nekom neispravnom postupku ili bismo poticali druge da ga čine? Naprimjer, čistiti neki poslovni prostor samo po sebi nije ništa loše. No što ako kršćanin dobije ponudu da čisti kladionicu, kasino ili automat klub? Istina, on na svom radnom mjestu ne bi izravno sudjelovao u kockanju. No zar ne bi svojim poslom podupirao rad objekta kojem je glavna svrha da putem igara na sreću potiče  u ljudima pohlepu — nešto što Božja Riječ osuđuje? (Efežanima 5:3-5). Mi ljubimo Jehovu, i zato ne želimo ni na koji način sudjelovati u nebiblijskim postupcima.

17. (a) Koje još faktore možemo uzeti u obzir kada donosimo odluke o zaposlenju? (Vidi okvir  “Da li da prihvatim posao?”) (b) Kako nam savjest može pomoći da donosimo odluke koje su ugodne Bogu?

17 Mnoge sporne stvari u vezi s odabirom posla mogu se riješiti pomnim analiziranjem odgovora na dva ključna pitanja navedena u 15. i 16. odlomku. No postoje i još neki faktori koje bismo trebali uzeti u obzir kad donosimo takve odluke. * Ne možemo očekivati da nam vjerni rob postavi pravila koja će biti primjenjiva na svaku  situaciju koja se pojavi. Zato je važno da sami znamo razborito prosuđivati. Kao što smo naučili u 2. poglavlju, moramo oblikovati i izoštravati svoju savjest tako da učimo primjenjivati Božju Riječ u svakodnevnom životu. Kad naša “moć zapažanja” postane “iskustvom izvježbana”, savjest će nam pomoći da donosimo odluke koje će biti ugodne Bogu i omogućiti nam da ostanemo u njegovoj ljubavi (Hebrejima 5:14).

ZADRŽATI URAVNOTEŽEN STAV PREMA POSLU

18. Zašto nije lako ostati duhovno stabilan?

18 U ovim “posljednjim danima” u kojima vladaju “naročito teška vremena” nije lako ostati duhovno stabilan (2. Timoteju 3:1). Ponekad je vrlo teško pronaći posao, a zatim ga i zadržati. Mi kao pravi kršćani znamo da je važno savjesno raditi kako bismo zbrinuli svoju obitelj. Ali ako nismo oprezni, pritisak kojem smo izloženi na radnom mjestu ili zarazan materijalistički način razmišljanja mogli bi nas omesti u našim duhovnim aktivnostima (1. Timoteju 6:9, 10). Zato razmotrimo kako možemo ostati uravnoteženi, “prosuđujući što je najvažnije” (Filipljanima 1:10).

19. Zašto možemo reći da je Jehova dostojan potpunog povjerenja i što se neće dogoditi ako se uzdamo u njega?

19 Potpuno se uzdaj u Jehovu. (Pročitaj Mudre izreke 3:5, 6.) Zar on nije dostojan takvog povjerenja? Na koncu, on se brine za nas (1. Petrova 5:7). On zna što nam je potrebno bolje od nas samih i nikada nikog nije iznevjerio (Psalam 37:25). Stoga je mudro poslušati upozorenje koje nam pruža njegova Riječ: “Neka u vašem životu ne bude ljubavi prema novcu, nego budite zadovoljni onim što imate. Jer [Bog] je rekao: ‘Nikada te neću ostaviti i nikada te neću napustiti’” (Hebrejima 13:5). Mnogi  punovremeni sluge mogu posvjedočiti da se Bog uvijek pobrinuo za njihove osnovne životne potrebe. Ako se potpuno pouzdamo u to da će se Jehova brinuti za nas, nećemo biti pretjerano zabrinuti za potrebe svoje obitelji (Matej 6:25-32). Nećemo dozvoliti da zbog posla zanemarimo duhovne aktivnosti, kao što je propovijedanje  dobre vijesti i pohađanje sastanaka (Matej 24:14; Hebrejima 10:24, 25).

20. Što znači imati “bistro oko” i kako možeš zadržati takav pogled na život?

20 Imaj “bistro oko”. (Pročitaj Mateja 6:22, 23.) Kršćanin koji ima “bistro oko” ne dopušta da mu išta zakomplicira život. Njegovo “bistro oko” jasno vidi samo jedan cilj — vršenje Božje volje. Ako nam je oko usredotočeno na pravi cilj, tada nećemo trčati za dobro plaćenim poslom ili luksuznijim životnim standardom. Nećemo se zaokupiti beskrajnom potragom za najnovijim i najboljim stvarima koje su nam, kako nas reklame žele uvjeriti, nužne za sreću. Kako tvoje oko može ostati “bistro”? Nemoj se opteretiti nepotrebnim dugovima. Nemoj pretrpati svoj život imovinom koja zahtijeva previše vremena i pažnje. Poslušaj biblijski savjet i budi zadovoljan time što imaš “hranu, odjeću i zaklon” (1. Timoteju 6:8). Nastoj pojednostaviti svoj život koliko god je moguće.

21. Zašto je neophodno imati prioritete u životu i što bi nam trebalo biti na prvom mjestu?

21 Odredi sebi duhovne prioritete i drži ih se. Budući da u životu nismo u stanju činiti sve što bismo željeli, moramo si odrediti prioritete. U suprotnom će nam manje važne stvari odnijeti dragocjeno vrijeme i izgurati one važnije. Što bi nam trebalo biti važnije od svega? Mnogi u svijetu najvažnijim smatraju visoko obrazovanje koje im može omogućiti uspješnu karijeru. No Isus je svoje sljedbenike poticao da “traže najprije kraljevstvo” (Matej 6:33). Da, nama je kao pravim kršćanima Božje Kraljevstvo na prvom mjestu u životu. Naš način života — odluke koje donosimo, ciljevi koje si postavljamo i aktivnosti kojima se bavimo — trebao bi pokazati da su nam  služenje Kraljevstvu i Božja volja važniji od materijalnih i svjetovnih interesa.

MARLJIVOST U SLUŽBI PROPOVIJEDANJA

Ljubav prema Jehovi pokazujemo tako što propovijedanju dajemo prvo mjesto u svom životu

22, 23. (a) Što je glavni zadatak pravih kršćana i kako možemo pokazati da ga smatramo važnim? (Vidi okvir  “Moja odluka donijela mi je radostan i ispunjen život”.) (b) Što u vezi sa svojim poslom nećeš nikada dozvoliti?

22 Svjesni toga da je vrijeme kraja u kojem živimo već prilično poodmaklo, mi smo usredotočeni na ono što je glavni zadatak pravih kršćana — propovijedanje i stvaranje učenika (Matej 24:14; 28:19, 20). Poput Isusa, našeg Uzora, trebali bismo se posvetiti toj službi kojom se spašavaju ljudski životi. Kako možemo pokazati da propovijedanje smatramo važnim? Božji narod najvećim dijelom čine oni koji revno propovijedaju kao skupštinski objavitelji. Neki su organizirali svoj život tako da mogu služiti kao pioniri ili misionari. Uviđajući važnost duhovnih ciljeva, mnogi su roditelji potaknuli djecu da svoj život posvete punovremenoj službi. Da li revni objavitelji Kraljevstva “uživaju u dobru od svog truda” u propovijedanju? Svakako! Nema nikakve sumnje u to da će onome tko svesrdno služi Jehovi život biti ispunjen radošću, zadovoljstvom i brojnim blagoslovima. (Pročitaj Mudre izreke 10:22.)

23 Mnogi od nas moraju mnogo vremena provoditi na poslu kako bi zbrinuli svoju obitelj. Ne zaboravi da Jehova želi da “uživamo u dobru od svog truda”. Ako svoj stav i postupke uskladimo s njegovim gledištima i načelima, moći ćemo pronaći zadovoljstvo u svom poslu. No nemojmo nikada dozvoliti da nas posao toliko zaokupi da zbog njega zanemarimo naš glavni zadatak — objavljivanje dobre vijesti o Božjem Kraljevstvu! Bude li nam to prioritet u životu, pokazat ćemo da ljubimo Jehovu i održat ćemo se u njegovoj ljubavi.

^ odl. 6 Grčka riječ prevedena izrazom “tesar”, prema jednom izvoru, “općeniti je naziv za majstora koji obrađuje drvo, bilo da gradi kuće ili izrađuje namještaj ili neke druge predmete od drveta”.

^ odl. 17 Više o bitnim faktorima koje treba uzeti u obzir prilikom odabira posla možeš pronaći u Stražarskoj kuli od 15. travnja 1999, stranice 28-30, i od 1. studenoga 1982, stranica 29.