Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Uvod

Uvod

“Ljubi Jehovu, Boga svojega, svim srcem svojim i svom dušom svojom i svom snagom svojom. I neka se ove riječi koje ti danas zapovijedam urežu u srce tvoje. Usađuj ih u djecu svoju i govori o njima kad sjediš u kući svojoj i kad ideš putem, kad liježeš i kad ustaješ” (5. MOJSIJEVA 6:5-7)