Idi na sadržaj

Idi na kazalo

15. POGLAVLJE

Prorok u izgnanstvu dobiva vizije o budućnosti

Prorok u izgnanstvu dobiva vizije o budućnosti

Danijel proriče o Božjem Kraljevstvu i dolasku Mesije; pad Babilona

DANIJEL je imao izuzetno jaku vjeru. Još kao mladić, prije razorenja Jeruzalema, bio je odveden u Babilon. On i još neki Židovi — također izgnanici iz poraženog Judinog kraljevstva — dobili su od svojih osvajača određene slobode. Tijekom svog dugog života koji je proveo u Babilonu, Danijel je doživio velike blagoslove. Naprimjer Bog ga je izbavio od sigurne smrti u lavljoj jami i dao mu vizije o dalekoj budućnosti. Danijelova najvažnija proročanstva odnosila su se na Mesiju i njegovu vlast.

Danijel saznaje kad treba doći Mesija. Danijelu je bilo otkriveno kad Božji narod može očekivati dolazak “Mesijanskog Vođe”. Od časa kad bude izdana zapovijed da se obnove zidine Jeruzalema pa do dolaska Mesije trebalo je proći 69 godišnjih tjedana. Običan tjedan traje sedam dana, dok godišnji tjedan traje sedam godina. Spomenuta je zapovijed bila izdana 455. pr. n. e., dakle mnogo godina nakon Danijelove smrti. Od te je godine počelo teći razdoblje od 69 “tjedana”, odnosno 483 godine, a završilo je 29. n. e. U nastavku brošure vidjet ćemo što se dogodilo te godine. Danijel je usto prorekao da će Mesija biti pogubljen kako bi se ‘učinio kraj grijehu i očistila krivnja’ (Danijel 9:24-26).

Mesija će postati Kralj na nebu. U veličanstvenoj viziji samog neba Danijel je vidio kako Mesija, odnosno “netko kao sin čovječji”, prilazi prijestolju samog Jehove. Jehova mu je dao “vlast, čast i kraljevstvo”. To Kraljevstvo bit će vječno. Danijel je saznao još jednu zanimljivu pojedinost o Mesijanskom Kraljevstvu. Naime Kralj neće vladati sam, nego će imati suvladare, koje je Danijel nazvao “sveti sluge Najvišega” (Danijel 7:13, 14, 27).

Kraljevstvo će uništiti sve vladavine ovoga svijeta. Bog je dao Danijelu sposobnost da protumači san koji je zbunjivao babilonskog kralja Nebukadnezara. Kralj je vidio golem kip koji je imao glavu od zlata, prsa i ruke od srebra, trbuh i bedra od bakra, noge od željeza te stopala dijelom od željeza, a dijelom od gline. Od jedne se gore odvalio kamen, udario u krhka stopala te potpuno satro kip. Danijel je objasnio da dijelovi kipa predstavljaju niz svjetskih sila. Prva od njih bio je Babilon, opisan kao glava od zlata. Danijel je prorekao da će u vrijeme vladanja posljednje političke sile ovoga svijeta Božje Kraljevstvo poduzeti odlučujuće korake. Uništit će sve vladavine ovoga svijeta, a zatim će vladati zauvijek (Danijel, poglavlje 2).

Danijel je u dubokoj starosti doživio pad Babilona. Kralj Kir razorio je grad, kao što su proroci i najavili. Nedugo nakon toga Židovi su napokon bili oslobođeni iz zarobljeništva. Njihova je domovina bila pusta točno 70 godina, kao što je bilo i prorečeno. Židovi su pod vodstvom vjernih namjesnika, svećenika i proroka naposljetku obnovili Jeruzalem i Jehovin hram. No što se trebalo dogoditi nakon prorečenog razdoblja od 483 godine?

Na temelju Danijela.