Idi na sadržaj

Idi na kazalo

10. POGLAVLJE

Mudri kralj Salamun

Mudri kralj Salamun

Jehova daje kralju Salamunu mudro srce; tijekom Salamunovog kraljevanja Izraelci žive u potpunom miru i blagostanju

KAKO bi bilo živjeti u zemlji gdje cijeli narod zajedno sa svojim vladarem prihvaća Jehovinu vrhovnu vlast i drži se njegovih zakona? Odgovor na to pitanje pružila je 40-godišnja vlast kralja Salamuna.

Prije smrti David je za svog nasljednika imenovao svog sina Salamuna. Bog je u snu rekao Salamunu da zatraži od njega što god želi. Salamun je zatražio mudrost i znanje kako bi mogao pravedno i mudro suditi narodu. Jehovi je to bilo po volji, pa mu je dao mudrost i razumnost. Usto mu je obećao bogatstvo, slavu i dug život ako mu bude poslušan.

Salamun je postao poznat po mudrom prosuđivanju. Jednom prilikom dvije su se žene svađale. Svaka je tvrdila da je majka istog dječačića. Salamun je zapovjedio da se dijete rasiječe i da se polovica da jednoj, a polovica drugoj ženi. Prva se žena složila s tim, no prava je majka preklinjala da se dijete da drugoj ženi. Salamun je shvatio da je suosjećajna žena djetetova majka, pa joj je dao dijete. Ubrzo je cijeli Izrael čuo za tu presudu i svi su shvatili da je Salamun dobio mudrost od samoga Boga.

Jedno od najvažnijih Salamunovih postignuća bila je izgradnja Jehovinog hrama — veličanstvenog zdanja u Jeruzalemu koje je postalo središte obožavanja pravog Boga u Izraelu. Prilikom svečanog otvaranja hrama Salamun se molio: “Evo, ni nebesa ni nebo nad nebesima ne mogu te obuhvatiti, a kamoli ovaj dom što sam ga sagradio!” (1. Kraljevima 8:27).

Glas o Salamunu proširio se u druge zemlje i dopro je čak do Sabe u Arabiji. Kraljica od Sabe doputovala je u Jeruzalem kako bi vidjela Salamunovu slavu i bogatstvo te saznala koliko je mudar. Salamunova mudrost i blagostanje koje je vidjela u Izraelu ostavili su toliki dojam na nju da je počela hvaliti Jehovu zbog toga što je postavio na prijestolje tako mudrog kralja. Salamun je doista uživao Jehovin blagoslov, pa je tijekom njegovog kraljevanja vladao mir i blagostanje kakvoga nije bilo u povijesti starog Izraela.

Nažalost, Salamun nije cijeli život postupao u skladu s mudrosti koju je dobio od Jehove. Nije poslušao Božju zapovijed, nego se oženio stotinama žena. Budući da su mnoge od njih obožavale lažne bogove, s vremenom su ga odvratile od Jehove i navele ga da obožava idole. Jehova mu je rekao da će mu se zato oduzeti veći dio kraljevstva. Njegovoj će obitelji ostati samo jedan dio, i to zbog njegovog oca Davida. Premda je Salamun prestao obožavati Jehovu na ispravan način, Jehova je ostao vjeran savezu za Kraljevstvo koji je sklopio s Davidom.

Na temelju 1. Kraljevima, poglavlja 1-11; 2. Ljetopisa, poglavlja 1-9; 5. Mojsijeve 17:17.