Idi na sadržaj

Idi na kazalo

6. POGLAVLJE

Job ostaje vjeran Bogu

Job ostaje vjeran Bogu

Sotona dovodi u pitanje Jobovu vjernost Jehovi Bogu, no Job dokazuje svoju odanost

HOĆE li ijedan čovjek ostati vjeran Bogu ako bude iskušan do krajnjih granica i ako se čini da mu poslušnost neće donijeti materijalnu korist? To je pitanje bilo postavljeno za života čovjeka po imenu Job, koji je na njega i odgovorio.

Dok su Izraelci još uvijek bili u Egiptu, Abrahamov daleki rođak Job živio je na području današnjeg Arapskog poluotoka. U to su se vrijeme anđeli skupili pred Bogom, a među njima je bio i buntovnik Sotona. Jehova je pred tim nebeskim skupom izrazio povjerenje u svog vjernog slugu Joba. Ustvari, rekao je da nijedan čovjek nije tako čestit kao Job. No Sotona je izjavio da Job služi Bogu samo zato što ga Bog blagoslivlja i štiti. Tvrdio je da će Job prokleti Boga ako ostane bez svega.

Bog je dopustio Sotoni da Jobu najprije oduzme bogatstvo i pobije djecu te da mu potom oduzme i zdravlje. Budući da nije znao da iza svega toga stoji Sotona, Job nije mogao shvatiti zašto Bog dopušta da mu se događaju tako strašne nevolje. Usprkos tome nije se odvratio od Boga.

Nakon toga Joba su posjetila trojica lažnih prijatelja. U nizu govora koji su zapisani na mnogo stranica biblijske knjige o Jobu ti su ljudi pokušavali uvjeriti Joba da ga Bog kažnjava zbog skrivenih grijeha. Čak su tvrdili da se Bog ne raduje svojim slugama i da nema povjerenja u njih. Job se nije složio s njihovim krivim načinom razmišljanja. Odlučno je izjavio da će ostati vjeran Bogu sve do smrti.

No Job je pogriješio jer je postao previše zaokupljen dokazivanjem svoje pravednosti. Cijelu je raspravu slušao mlađi čovjek po imenu Elihu i na koncu je odlučio progovoriti. Elihu je prekorio Joba jer Job nije razmišljao o tome da je opravdanje Jehovinog prava vladanja daleko važnije od opravdanja bilo kojeg čovjeka. Elihu je strogo ukorio i Jobove lažne prijatelje.

Jobu se potom obratio Jehova Bog i ispravio njegov način razmišljanja. Nabrojivši mnogobrojna djela stvaranja, podsjetio ga je na to koliko je čovjek neznatan u usporedbi s Božjom veličanstvenošću. Job je ponizno prihvatio Božji ukor. Budući da je Jehova “pun samilosti i milosrdan”, vratio je Jobu zdravlje, udvostručio mu bogatstvo koje je bio izgubio i blagoslovio ga s desetero djece (Jakov 5:11). Time što je ostao vjeran Jehovi u teškim kušnjama, Job je pobio Sotoninu optužbu da ljudi neće ostati vjerni Bogu ako budu iskušani.

Na temelju Knjige o Jobu.