Idi na sadržaj

Idi na kazalo

22. POGLAVLJE

Apostoli neustrašivo propovijedaju

Apostoli neustrašivo propovijedaju

Kršćanska skupština brzo raste usprkos progonstvu

GODINE 33, deset dana nakon Isusovog uzlaska na nebo, na židovski blagdan Pedesetnicu u Jeruzalemu se okupilo oko 120 njegovih učenika. Iznenada je huka kao kod naleta jakog vjetra ispunila kuću u kojoj su se nalazili. Dogodilo se čudo i učenici su počeli govoriti jezike koje prije nisu znali. Kako objasniti taj neobičan događaj? Bog je na učenike izlio svoj sveti duh.

U gradu je bila velika gužva jer su ljudi iz mnogih zemalja došli proslaviti blagdan. Bili su zapanjeni kad su čuli kako Isusovi učenici tečno govore njihovim jezicima. Objašnjavajući što se dogodilo, Petar je citirao proroka Joela, koji je rekao da će Bog “izliti duh svoj” i da će oni na koje bude izliven dobiti čudesne darove duha (Joel 2:28, 29). Taj snažan dokaz djelovanja svetog duha jasno je pokazao da je došlo do važne promjene: Izraelci više nisu bili Božji izabrani narod. Bog je umjesto njih prihvatio novoosnovanu kršćansku skupštinu. Oni koji su željeli da Bog prihvati njihovo štovanje morali su postati Kristovi sljedbenici.

U međuvremenu neprijatelji su se sve jače protivili kršćanima. Jednom prilikom bacili su apostole u zatvor, no tijekom noći došao je Jehovin anđeo, otvorio vrata zatvora i rekao im da nastave propovijedati. Kad je svanuo dan, oni su to i učinili. Ušli su u hram i počeli propovijedati dobru vijest o Isusu. Njihovi vjerski protivnici strašno su se razbjesnili i zapovjedili im da prestanu propovijedati. Apostoli su im neustrašivo odvratili: “Moramo se pokoravati Bogu, a ne ljudima!” (Djela apostolska 5:28, 29).

Progonstvo se pojačavalo. Neki Židovi optužili su učenika Stjepana da huli na Boga i kamenovali su ga dok nije umro. To je s odobravanjem promatrao jedan mladić, Savao iz Tarza. Nakon toga otišao je u Damask kako bi pohvatao sve Kristove sljedbenike. Na putu ga je obasjala svjetlost s neba i začuo je glas, koji je rekao: “Savle, Savle, zašto me progoniš?” Zaslijepljen svjetlošću, Savao je upitao: “Tko si ti?” Glas mu je odgovorio: “Ja sam Isus” (Djela apostolska 9:3-5).

Nakon tri dana Isus je poslao učenika Ananiju da Savlu vrati vid. Savao se krstio i počeo hrabro propovijedati o Isusu. Postao je poznat kao apostol Pavao i bio je revan član kršćanske skupštine.

U to su vrijeme Isusovi učenici objavljivali dobru vijest o Božjem Kraljevstvu samo Židovima i Samarićanima. No tada se jedan anđeo pojavio Korneliju, rimskom stotniku koji se bojao Boga, i rekao mu da pošalje ljude po apostola Petra. Petar je došao s još nekoliko kršćana i propovijedao Korneliju i njegovim ukućanima. Dok je Petar govorio, sveti duh sišao je na te neznabošce koji su povjerovali u pravog Boga i apostol je zapovjedio da se krste u Isusovo ime. Tako je ljudima iz svih naroda bilo omogućeno da dobiju vječni život. Skupština je bila spremna propovijedati dobru vijest po cijelom svijetu.

Na temelju Djela apostolskih 1:1–11:21.