Idi na sadržaj

Idi na kazalo

16. POGLAVLJE

Dolazak Mesije

Dolazak Mesije

Jehova objavljuje da je Isus iz Nazareta davno obećani Mesija

JE LI Jehova pomogao ljudima da prepoznaju obećanog Mesiju? Da. Pogledajmo kako je to učinio. Bilo je to otprilike četiri stotine godina nakon završetka pisanja “Starog zavjeta”. U Nazaretu, gradu u pokrajini Galileji, mladu ženu Mariju posjetio je vrlo neobičan gost. Bio je to anđeo Gabrijel koji joj je kazao da će, iako je djevica, uz pomoć Božjeg svetog duha začeti i roditi sina. Rekao je da će to dijete biti davno obećani Kralj, koji će vladati zauvijek. Objasnio je da će Bog s neba prenijeti život svog Sina u njenu utrobu. Zato će to dijete biti Božji Sin.

Marija je ponizno prihvatila taj izuzetno važan zadatak. Njezin zaručnik, tesar Josip, oženio se s njom nakon što je Bog poslao anđela koji ga je uvjerio da je Marija čudom zatrudnjela. Prema proročanstvu Mesija se trebao roditi u Betlehemu (Mihej 5:2). No Betlehem je bio udaljen od Nazareta otprilike 140 kilometara. Kako se onda to proročanstvo ispunilo?

Rimski je car zapovjedio da se napravi popis stanovništva. Ljudi su se trebali prijaviti u mjestu iz kojeg je potjecala njihova obitelj. Izgleda da su i Josip i Marija bili porijeklom iz Betlehema. Zato je Josip otputovao onamo sa svojom trudnom ženom (Luka 2:3). Marija je rodila u običnoj staji, a dijete je položila u jasle. Bog je nakon toga poslao anđela da javi skupini pastira koji su pasli stada na obroncima brda da je dijete koje se upravo rodilo obećani Mesija, odnosno Krist.

I drugi su posvjedočili da je Isus obećani Mesija. Prorok Izaija prorekao je da će se pojaviti jedan čovjek koji će pripremiti put Mesiji i najaviti njegov važan zadatak (Izaija 40:3). Taj čovjek bio je Ivan Krstitelj. Kad je vidio Isusa, uzviknuo je: “Evo Janjeta Božjeg koje odnosi grijeh svijeta!” Neki Ivanovi učenici odmah su pošli za Isusom. Jedan od njih je rekao: “Našli smo Mesiju!” (Ivan 1:29, 36, 41).

Bilo je i drugih svjedočanstava da je Isus Mesija. Kad je Ivan krstio Isusa, sam Jehova javio se s neba. Svojim je svetim duhom pomazao Isusa za Mesiju te rekao: “Ovo je Sin moj, ljubljeni, koji mi je po volji!” (Matej 3:16, 17). Davno obećani Mesija je stigao!

Kada se to dogodilo? Godine 29. n. e., točno kad je završilo razdoblje od 483 godine koje je prorekao Danijel. To je samo dio uvjerljivih dokaza da je Isus Mesija, odnosno Krist. O čemu je on govorio dok je bio na Zemlji?

Na temelju Mateja, poglavlja 1-3; Marka, poglavlje 1; Luke, poglavlje 2; Ivana, poglavlje 1.