Idi na sadržaj

Idi na kazalo

4. POGLAVLJE

Bog sklapa savez s Abrahamom

Bog sklapa savez s Abrahamom

Abraham je poslušan Jehovi Bogu jer ima jaku vjeru; Jehova mu obećava da će ga blagosloviti i dati mu mnogo potomaka

OTPRILIKE 350 godina nakon potopa u naprednom je gradu Uru, na području današnjeg Iraka, živio patrijarh Abraham. Imao je izuzetno jaku vjeru. No njegova se vjera našla na ispitu.

Jehova je rekao Abrahamu da napusti svoju domovinu i preseli se u stranu zemlju, u Kanaan. Abraham je poslušao bez oklijevanja. Sa sobom je poveo svoju ženu Saru, nećaka Lota i ostalu obitelj. Nakon dugačkog putovanja stigli su u Kanaan i ondje podigli šatore. Sklapajući savez s Abrahamom, Jehova mu je obećao da će od njega načiniti velik narod, da će preko njega biti blagoslovljeni svi narodi na Zemlji i da će njegovi potomci zaposjednuti kanaansku zemlju.

Abraham i Lot su se obogatili — stekli su ogromna stada sitne i krupne stoke. Abraham je nesebično dao Lotu prednost da izabere područje koje god želi. Lot je izabrao plodno područje uz rijeku Jordan i nastanio se u blizini Sodome. Međutim stanovnici Sodome bili su vrlo nemoralni, silno su griješili Jehovi.

Jehova Bog kasnije je Abrahamu ponovio obećanje da će njegovi potomci biti brojni kao zvijezde na nebu. Abraham je vjerovao tom obećanju. No njegova voljena žena Sara nije imala djece. Kad je imao 99 godina, a Sara skoro 90, Bog mu je rekao da će on i Sara dobiti sina. Božje su se riječi ispunile i Sara je rodila Izaka. Abraham je imao još djece, no Izbavitelj obećan još u Edenu trebao je doći preko Izaka.

Lot i njegova obitelj živjeli su u Sodomi, no pravedni Lot nije se ponašao kao nemoralni stanovnici toga grada. Kad je Jehova odlučio kazniti Sodomu, poslao je anđele da upozore Lota na predstojeće uništenje. Anđeli su požurivali Lota i njegovu obitelj da napuste Sodomu. Rekli su im da se ne obaziru za sobom. Bog je potom pustio na Sodomu i na obližnju Gomoru kišu vatre i sumpora. Tako je uništio sve stanovnike tih pokvarenih gradova. Lot i njegove dvije kćeri uspjeli su se spasiti. No Lotova se žena obazrela za sobom, možda zato što je žalila za onim što je ostavila. Svoju je neposlušnost platila životom.

Na temelju 1. Mojsijeve 11:10–19:38.