Idi na sadržaj

Idi na kazalo

7. POGLAVLJE

Bog izbavlja sinove Izraelove

Bog izbavlja sinove Izraelove

Jehova nanosi nevolje Egiptu, a Mojsije izvodi sinove Izraelove iz te zemlje; Bog posredstvom Mojsija daje Zakon izraelskom narodu

SINOVI Izraelovi mnogo su godina proveli u Egiptu. Živjeli su u blagostanju i bilo ih je sve više. No na vlast je došao novi faraon, koji nije poznavao Josipa. Taj zao tiranin bojao se Izraelaca koji su se sve više množili, pa ih je pretvorio u robove. Zapovjedio je da se svako njihovo muško novorođenče baci u rijeku Nil. No jedna je hrabra majka zaštitila svog novorođenog sina sakrivši ga u košaru koju je položila u trsku. Dijete je pronašla faraonova kći, dala mu ime Mojsije i odgojila ga na egipatskom dvoru.

Kad je Mojsije imao 40 godina, upao je u nevolju. Braneći jednog izraelskog roba, ubio je nadzornika, koji je bio Egipćanin. Mojsije je pobjegao u daleku zemlju i ondje je ostao živjeti. Kad je imao 80 godina, Jehova ga je poslao natrag u Egipat da dođe pred faraona i zatraži od njega da oslobodi Božji narod.

Faraon je to odrješito odbio. Stoga je Bog nanio Egiptu deset nevolja. Svaki put kad je Mojsije došao pred faraona i dao mu priliku da izbjegne sljedeću nevolju, faraon je bio prkosan i s prezirom je odbio zahtjev Jehove Boga koji mu je prenio Mojsije. Posljednja, deseta nevolja izazvala je smrt svih prvorođenaca u Egiptu. Bile su pošteđene jedino obitelji koje su poslušale Jehovu i obilježile dovratnike krvlju žrtvovanog janjeta. Božji anđeo koji je izvršavao presudu prošao je pored tih kuća. Izraelci su se nakon toga svake godine prisjećali tog veličanstvenog izbavljenja slaveći blagdan koji su nazvali Pasha.

Izgubivši vlastitog prvorođenca, faraon je zapovjedio Mojsiju da sa svim Izraelcima napusti Egipat. Stoga je odmah organiziran izlazak ogromnog mnoštva ljudi. No faraon se predomislio i krenuo u potjeru za njima. Poveo je veliku vojsku i mnogobrojna bojna kola. Činilo se da su Izraelci uhvaćeni u klopku na obali Crvenog mora. No Jehova je razdvojio vode Crvenog mora i Izraelci su prošli suhim morskim dnom, između vodenih zidova. Kad su Egipćani pojurili za njima, Bog je zapovjedio da se vode vrate i potope faraona i njegovu vojsku.

Kad su se kasnije Izraelci utaborili u podnožju gore Sinaja, Jehova je s njima sklopio savez. Posrednik tog saveza bio je Mojsije. Bog im je dao zakone da ih vode i štite na gotovo svakom području života. Jehova im je obećao da će biti s njima sve dok budu vjerno prihvaćali njegovu vlast i da će preko njih blagoslivljati sve druge narode.

Nažalost, većina Izraelaca nije vjerovala Bogu. Zbog toga je Jehova odlučio da taj naraštaj 40 godina luta pustinjom. Mojsije je imenovao pravednog Jošuu za svog nasljednika. Izraelci su na koncu bili spremni ući u zemlju koju je Bog obećao Abrahamu.

Na temelju 2. Mojsijeve; 3. Mojsijeve; 4. Mojsijeve; 5. Mojsijeve; Psalma 136:10-15; Djela apostolskih 7:17-36.