Idi na sadržaj

Idi na kazalo

14. POGLAVLJE

Bog govori preko svojih proroka

Bog govori preko svojih proroka

Jehova imenuje proroke kako bi prenosili njegove osude i upute o tome kako mu služiti na ispravan način te objavljivali dolazak Mesije i uspostavu Mesijanskog Kraljevstva

TIJEKOM vladavine kraljeva u Izraelu i Judi pojavila se posebna skupina ljudi. Bili su to proroci. Ti su hrabri ljudi imali izuzetno jaku vjeru i prenosili su Božje objave. Razmotrit ćemo četiri važne teme o kojima su govorili Božji proroci.

1. Uništenje Jeruzalema. Božji proroci, posebno Izaija i Jeremija, počeli su mnogo godina unaprijed upozoravati na to da će Jeruzalem biti razoren i napušten. Na slikovit su način objavili zašto je taj grad navukao na sebe Božji gnjev. Njegovi stanovnici tvrdili su da zastupaju Jehovu, no svojim su idolopoklonstvom, pokvarenim postupcima i nasiljem jasno pokazali da to nije istina (2. Kraljevima 21:10-15; Izaija 3:1-8, 16-26; Jeremija 2:1–3:13).

2. Obnova prave religije. Proroci su objavili da će nakon 70 godina zarobljeništva Božji narod biti oslobođen iz Babilona i da će se vratiti u svoju opustjelu domovinu te obnoviti Jehovin hram u Jeruzalemu (Jeremija 46:27; Amos 9:13-15). Izaija je otprilike 200 godina unaprijed prorekao da će se osvajač koji će poraziti Babilon zvati Kir te da će dopustiti Božjem narodu da obnovi pravu religiju. Čak je naveo neke pojedinosti Kirove neobične vojne strategije (Izaija 44:24–45:3).

3. Dolazak Mesije i važni događaji iz njegovog života. Bilo je prorečeno da će se Mesija roditi u Betlehemu (Mihej 5:2). Proroci su rekli da će biti ponizan i da će ujahati u Jeruzalem na magarcu (Zaharija 9:9). Prorekli su da će ga usprkos njegovoj dobroti i blagosti mnogi prezreti i odbaciti (Izaija 42:1-3; 53:1, 3). Objavili su da će biti okrutno ubijen. No je li to trebao biti Mesijin kraj? Nije, jer svojom je žrtvom trebao omogućiti da mnogima budu oprošteni grijesi (Izaija 53:4, 5, 9-12). To se moglo postići jedino ako uskrsne.

4. Mesijina vlast nad Zemljom. Nesavršeni ljudi ne mogu “upravljati koracima svojim” niti mogu uspostaviti mir. Mesijanski Kralj sasvim je drugačiji i stoga s pravom nosi titulu Knez Mira (Izaija 9:6, 7; Jeremija 10:23). Pod njegovom će vlašću svi ljudi živjeti u miru, a bit će i u miru sa životinjama (Izaija 11:3-7). Više neće biti bolesti (Izaija 33:24). Čak će i smrt biti zauvijek uništena (Izaija 25:8). Tijekom Mesijine vlasti na Zemlji će uskrsavati umrli (Danijel 12:13).

Na temelju Izaije, Jeremije, Danijela, Amosa, Miheja i Zaharije.