Program kongresa za 2022. | Gradimo mir!

Petak

Moto programa za petak glasi: Jehova će blagosloviti svoj narod mirom (Psalam 29:11).

Subota

Moto programa za subotu glasi: Neka vas on nađe neuprljane i neokaljane i u miru (2. Petrova 3:14).

Nedjelja

Moto programa za nedjelju glasi: Neka vas Bog koji daje nadu ispuni obiljem radosti i mira (Rimljanima 15:13).

Korisne informacije

Korisne informacije za one koji prisustvuju kongresu Jehovinih svjedoka.