Program kongresa za 2019.

Program kongresa Jehovinih svjedoka za 2019, koji ima moto “Ljubav nikad ne prestaje”.

Petak

Program za petak temelji se na 1. Solunjanima 4:9, gdje nas se potiče da volimo jedni druge.

Subota

Program za subotu temelji se na Efežanima 5:2, gdje nas se potiče da živimo u ljubavi.

Nedjelja

Program za nedjelju temelji se na riječima iz Jude 21: “Održite se u ljubavi Božjoj.”

Korisne informacije

Korisne informacije za one koji prisustvuju kongresu Jehovinih svjedoka.