Idi na sadržaj

Idi na kazalo

 NAJVAŽNIJI DOGAĐAJI U PROŠLOJ GODINI

Ubrzava se gradnja dvorana

Ubrzava se gradnja dvorana

DIVNO je vidjeti kako Jehova ubrzava djelo propovijedanja diljem svijeta i kako nam se sve više ljudi pridružuje u štovanju jedinog pravog Boga (Iza. 60:22). Zbog tako velikog porasta potrebno nam je sve više dvorana. U cijelom svijetu treba izgraditi ili potpuno renovirati više od 13 000 dvorana.

Da bi se postigla što brža i ekonomičnija gradnja dvorana, Vodeće tijelo odlučilo je uvesti određene promjene u način rada raznih odjela koji nadgledaju gradnju. Nedavno osnovani Glavni odjel za projektiranje i gradnju, koji se nalazi u glavnom sjedištu u Brooklynu, nadgleda provedbu projekata gradnje i renoviranja naših objekata diljem svijeta te odlučuje o tome kojim projektima treba dati prioritet. Regionalni odjeli za projektiranje i gradnju, smješteni u podružnicama  u Australiji, Južnoafričkoj Republici, Njemačkoj i SAD-u, koordiniraju projektiranje, gradnju i održavanje naših objekata u regijama za koje su nadležni. Cilj im je ubrzati gradnju dvorana te smanjiti troškove njihove izgradnje. Regionalni odjeli ujedno podružnicama daju upute o tome kako na što kvalitetniji način održavati objekte Zajednice na području koje je pod njihovom nadležnošću. Osim toga, u svakoj podružnici postoji Područni odjel za projektiranje i gradnju koji organizira gradnju i održavanje dvorana za sastanke i kongresnih dvorana.

U siječnju 2015. starješine u skupštinama diljem SAD-a pratili su putem videoveze zanimljiv sastanak na kojem je bio objašnjen novi program projektiranja, izgradnje i održavanja naših dvorana. Na tom je sastanku bilo rečeno sljedeće:

  • Gradnja: Propisani standardi koji se odnose na projektiranje dvorana i izbor građevnih materijala prilagođavat će se lokalnim okolnostima te će se temeljiti na uputama Izdavačkog odbora Vodećeg tijela. Nove dvorane bit će kvalitetno izgrađene, pa će se moći koristiti dugi niz godina. Osim toga, lako će se održavati, a usto će biti lijepe.

  • Održavanje: U svakoj će skupštini postojati skupina volontera koja će biti obučena za održavanje dvorane kako bi ona dugo vremena služila kao mjesto na kojem slavimo Jehovu.

Gradnja i održavanje naših dvorana iziskuje puno truda. No zajedničkim naporima i složnim radom Jehovinih slugu uvelike će se ubrzati svi poslovi i omogućiti da se što razboritije koriste dobrovoljni prilozi.