Idi na sadržaj

Idi na kazalo

 ŽIVIMO KAO KRŠĆANI

Kako ti koristi Svakodnevno razmatranje Svetog pisma?

Kako ti koristi Svakodnevno razmatranje Svetog pisma?

Imaš li naviku svaki dan pročitati biblijski redak i komentar iz brošurice Svakodnevno razmatranje Svetog pisma? Ako još nisi stekao tu naviku, što možeš učiniti da to promijeniš? Mnogi razmatraju dnevni citat odmah ujutro kako bi u toku dana mogli razmišljati o onom što su pročitali (Jš 1:8; Ps 119:97). Kako ti razmatranje dnevnog citata može još više koristiti? Možda možeš pročitati kontekst biblijskog retka kako bi dobio širu sliku o njemu. Pokušaj se sjetiti nekog biblijskog izvještaja koji dobro dočarava načelo na kojem se temelji komentar dnevnog citata. A onda se potrudi primijeniti to načelo u svom životu. Kad naučiš donositi odluke na temelju Božje Riječi, ona će biti tvoj vodič i doista će ti koristiti u životu (Ps 119:105).

Članovi betelskih obitelji širom svijeta započnu dan razmatranjem dnevnog citata. Posljednjih godina mnoge jutarnje pouke objavljene su na našoj televiziji JW Broadcasting®, u cjelini SKUPOVI I DOGAĐANJA. Kada si posljednji put pogledao neku jutarnju pouku? Možda su neke misli koje se u njima iznose baš ono što ti treba. Naprimjer, kako ti izvještaj o Lotu može pomoći da donosiš mudre odluke?

POGLEDAJ JUTARNJU POUKU NEMOJTE LJUBITI SVIJET (1IV 2:15), A ZATIM ODGOVORI NA SLJEDEĆA PITANJA:

  • Na kojem se biblijskom načelu temelji ova jutarnja pouka?

  • Kako nam izvještaj o Lotu može pomoći da shvatimo koliko je opasno voljeti svijet i ono što je u svijetu? (1Mo 13:12; 14:12; 19:3, 12, 13, 24–26).

  • Kako možemo pokazati da volimo Jehovu, a ne svijet i ono što je u svijetu?

Kako tijekom cijelog dana mogu pokazati da cijenim Jehovinu Riječ?