Idi na sadržaj

Idi na kazalo

 ŽIVIMO KAO KRŠĆANI

Legalizacija našeg djelovanja u Quebecu

Legalizacija našeg djelovanja u Quebecu

Kad se Pavao našao na sudu, prizvao se na cara. Time što se pozvao na prava koja je imao kao rimski građanin, pokazao je kako se i mi možemo postaviti u sličnim situacijama. Pogledaj film Legalizacija našeg djelovanja u Quebecu i zapazi kako su naša braća iskoristila svoja zakonska prava da bi obranila dobru vijest u Quebecu. Zatim odgovori na sljedeća pitanja:

  • S kojim su se problemima suočila braća u Quebecu?

  • Koji su poseban letak dijelili i do čega je to dovelo?

  • Što je doživio brat Aimé Boucher?

  • Kakvu je presudu donio kanadski Vrhovni sud u slučaju brata Bouchera?

  • Na koje su se specifično zakonsko pravo braća pozvala i kakav je bio ishod?

  • Što se dogodilo nakon što je na nagovor svećenstva policija prekinula jedan sastanak Jehovinih svjedoka?