Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Prezentacije

Prezentacije

STRAŽARSKA KULA

Pitanje: Vjerujete li u anđele i mislite li da nam oni mogu pomoći?

Redak: Ps 103:20

Ponuda: U ovom broju Stražarske kule vidjet ćete što Biblija govori o anđelima i o tome kako oni danas utječu na naš život.

PRENESIMO LJUDIMA ISTINU

Pitanje: Mislite li da znanost pobija Bibliju?

Redak: Iza 40:22

Istina: Biblija je uvijek točna kad se dotiče znanstvenih tema.

POZIVNICA ZA SKUPŠTINSKE SASTANKE (inv)

Ponuda: Želio bih vas pozvati na jedno biblijsko predavanje. Ono će se održati ovdje u susjedstvu, u dvorani Jehovinih svjedoka, a ulaz je besplatan. [Ponudi pozivnicu, ukaži na vrijeme i mjesto održavanja sastanka vikendom i spomeni temu javnog predavanja.]

Pitanje: Jeste li ikada bili u našoj dvorani? [Ako je to prikladno, osobi pokaži film Kako izgledaju sastanci Jehovinih svjedoka?]

SASTAVI VLASTITU PREZENTACIJU

Napiši vlastitu prezentaciju po uzoru na navedene primjere.