Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Prezentacije

Prezentacije

STRAŽARSKA KULA

Pitanje: S vremena na vrijeme svi trebamo utjehu. Što mislite, gdje možemo dobiti pravu utjehu?

Redak: 2Ko 1:3, 4

Ponuda: Ovaj broj časopisa Stražarska kula govori o tome kako nam Bog pruža utjehu.

STRAŽARSKA KULA (zadnja stranica)

Pitanje: Neki misle da se izraz “Božje Kraljevstvo” odnosi na nešto pozitivno u ljudskim srcima, dok drugi misle da će to Kraljevstvo nastupiti kad ljudi uspostave mir u svijetu. A što vi mislite?

Redak: Da 2:44

Ponuda: Biblija pokazuje da je Božje Kraljevstvo stvarna vlast. Ovaj članak otkriva što još Biblija uči o Božjem Kraljevstvu.

PRENESIMO LJUDIMA ISTINU

Pitanje: Je li Bogu stalo do nas?

Redak: 1Pe 5:7

Istina: Bog nas potiče da mu se molimo jer mu je stalo do nas.

SASTAVI VLASTITU PREZENTACIJU

Napiši vlastitu prezentaciju po uzoru na navedene primjere.