Idi na sadržaj

Idi na kazalo

 BLAGO IZ BOŽJE RIJEČI | JOB 1-5

Job je u kušnjama ostao odan Bogu

Job je u kušnjama ostao odan Bogu

Job je živio u zemlji Usu, u vrijeme kad su Izraelci bili u egipatskom ropstvu. Iako nije bio Izraelac, odano je služio Jehovi. Imao je veliku obitelj te je bio vrlo bogat i utjecajan čovjek. Bio je uvaženi savjetnik i nepristrani sudac. Osim toga, velikodušno je pomagao siromašnima i onima u nevolji. Job je uistinu odano služio Bogu.

Job je jasno pokazao da mu je Jehova najvažnija osoba u životu

1:8-11, 22; 2:2-5

  • Sotona je zapazio da je Job odan Jehovi. On nije osporio da je Job poslušan Jehovi, ali je izrazio sumnju u njegove poticaje

  • Sotona je tvrdio da Job služi Jehovi iz sebičnih interesa

  • Da bi opovrgnuo Sotoninu optužbu, Jehova je dopustio Sotoni da napadne tog vjernog čovjeka. Sotona je nanio Jobu niz strašnih nevolja na svim područjima njegovog života

  • Kad je Job usprkos tome ostao odan Bogu, Sotona je doveo u pitanje odanost svih ljudi

  • Job nije sagriješio niti je optužio Boga da je u bilo čemu nepravedno postupio