Idi na sadržaj

Idi na kazalo

 ŽIVIMO KAO KRŠĆANI

Kako davati kvalitetne komentare?

Kako davati kvalitetne komentare?

Kvalitetni komentari izgrađuju čitavu skupštinu (Ri 14:19). Osim toga, oni koriste i nama samima (Izr 15:23, 28). Stoga bismo trebali pokušati komentirati barem jednom na svakom sastanku. Naravno, teško je očekivati da ćemo biti prozvani baš svaki put kad se javimo. Zato bi bilo dobro da pripremimo više komentara.

Komentar je kvalitetan...

  • kad je jednostavan, jasan i kratak. U većini slučajeva dovoljno je da traje 30 sekundi ili kraće

  • kad se iznosi vlastitim riječima

  • kad se ne svodi na puko ponavljanje onoga što je netko već rekao

Ako imaš priliku prvi komentirati...

  • tvoj odgovor trebao bi biti jednostavan i izravan

Ako je netko već dao izravan odgovor na pitanje, tada možeš...

  • objasniti kako se navedeni biblijski reci odnose na gradivo u odlomku

  • spomenuti kako se navedene pouke mogu praktično primijeniti u našem životu

  • objasniti kako misli iz gradiva upotrijebiti da bismo pomogli drugima

  • ukratko ispričati neko iskustvo koje podupire ključnu misao