Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Znam da mogu ustati!

Znam da mogu ustati!
PRIKAZ

Preuzmi:

 1. 1. Ne želim više trpjeti samoću tu.

  Jehova, tebi sam sagriješila.

  Srce mi se slama, snage mi ponestaje.

  Za tvojim okriljem sad čeznem ja.

  (PRIPJEV)

  Tvojih pouka se sjećam, tvojih savjeta

  i svega što nas uči tvoja Riječ,

  da čak i ako padnem, spotaknem se ja,

  ustat’ mogu, znam.

 2. 2. Svih dragih lica sjećam se

  i žarke ljubavi,

  što plamti među tvojim slugama.

  I snage ja ću nać’ da prvi korak napravim

  jer tvoja Riječ rasvijetlit će mi put.

  (PRIJELAZ)

  Svuda oko nas znakovi su tu da svijet taj propada,

  da sve je bliže kraj.

  (PRIPJEV)

  Ti, Jehova, čuj moj glas, moju molitvu!

  Pomozi mi, jer trebam tebe ja.

  Ako spotaknem se, padnem,

  baš svaki put ustat’ mogu, znam.

  (PRIJELAZ)

  Jehova, znaš me dobro ti i ruku svoju pružaš mi,

  znaš koliko sam slaba, vidiš misli skrivene.

  U meni dobro tražiš ti.

  (PRIPJEV)

  Zato tebi sad se vraćam ja, u tvoj dom, na sastanak.

  Među narod tvoj pripadam.

  I čak i ako padnem, spotaknem se ja, ustat’ mogu, znam!

  Ustat mogu, znam!