Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Je li Petar bio prvi papa?

Je li Petar bio prvi papa?

“Kardinal Jorge Mario Bergoglio, koji pripada isusovačkom redu, izabran je za prvosvećenika, 265. Petrovog nasljednika” (VATIKANSKA INFORMATIVNA SLUŽBA, VATIKAN, 13. OŽUJKA 2013).

“Rimski biskup ima primat nad cijelom Crkvom jer je nasljednik Svetog Petra, koji je tu povlasticu dobio od Isusa Krista” (VINCENT ERMONI, LA PRIMAUTÉ DE L’ÉVEQUE DE ROME DANS LE TROIS PREMIERS SIÈCLES, 1903).

“Tko dakle kaže (...) da rimski prvosvećenik nije nasljednik blaženog Petra u istom prvenstvu, neka bude kažnjen anatemom [odnosno neka bude proglašen heretikom]” (PRVI VATIKANSKI SABOR, 18. SRPNJA 1870).

MILIJUNI katolika diljem svijeta bez pogovora prihvaćaju crkvenu dogmu da je papa Petrov nasljednik, koja je bila proglašena na Prvom vatikanskom saboru. No nameće se pitanje je li to biblijsko učenje. Osim toga, je li papa Franjo uistinu nasljednik apostola Petra? Je li Petar uopće bio prvi papa?

“NA TOJ STIJENI SAGRADIT ĆU CRKVU SVOJU”

Odluka Vatikanskog sabora iz 1870. temeljila se prvenstveno na tumačenju Mateja 16:16-19 i Ivana 21:15-17. Isusovi i Petrovi razgovori koji su zabilježeni u tim recima, kao i u drugim biblijskim izvještajima, pokazuju da je apostol Petar imao važnu ulogu u povijesti ranog kršćanstva. Zanimljivo je da je Isus već prilikom njihovog prvog susreta prorekao da će Petar u svom životu biti čvrst poput stijene (Ivan 1:42). No je li Krist dao Petru primat u kršćanskoj skupštini?

U Mateju 16:17, 18 zapisane su riječi koje je Isus uputio Petru: “A ja tebi kažem: Ti si Petar — Stijena, i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju.” * Je li Isus želio reći da će njegova “crkva”, odnosno skupština, biti sagrađena na Petru, jednom običnom čovjeku? Je li Petar trebao biti poglavar svim drugim Isusovim sljedbenicima? Kako su drugi apostoli koji su slušali njihov razgovor shvatili Isusove riječi? Evanđelja otkrivaju da su se nakon toga apostoli u više navrata svađali oko toga tko je od njih najveći (Matej 20:20-27; Marko 9:33-35; Luka 22:24-26). Da je Isus već dao Petru primat, odnosno da mu je dao prvenstvo pred drugim apostolima, bi li onda uopće bilo sporno tko je od njih najveći?

A kako je sam Petar shvatio Isusove riječi? Budući da je Petar bio Izraelac, sigurno je bio upoznat s raznim proročanstvima iz hebrejskih knjiga  Biblije koja su govorila o “kamenu” ili o “kamenu ugaonom” (Izaija 8:13, 14; 28:16; Zaharija 3:9). Kad je u svojoj prvoj poslanici citirao jedno od tih proročanstava, Petar je objasnio svojim suvjernicima da je prorečeni “kamen ugaoni” zapravo Gospodin Isus Krist, odnosno Mesija. Petar je grčki izraz pétra (istu riječ koju je Isus upotrijebio u Mateju 16:18) koristio samo za Krista (1. Petrova 2:4-8).

Apostol Pavao bio je još jedan vjeran Isusov sljedbenik. Je li Pavao smatrao da je Isus dao Petru primat? Imajući na umu Petrov položaj u prvoj kršćanskoj skupštini, Pavao je napisao da je Petar među onima “koji su smatrani stupovima”. Dakle, za Pavla je postojalo više “stupova” u skupštini (Galaćanima 2:9). Osim toga, da je Isus postavio Petra za poglavara skupštine, zašto bi Pavao rekao da se Petra samo smatra stupom u skupštini, odnosno da je to naprosto mišljenje njegovih suvjernika?

Pišući o određenoj pristranosti koju je primijetio u Petrovom ophođenju s ljudima, Pavao je s poštovanjem, ali otvoreno rekao: “Ja sam mu se u lice suprotstavio, jer je zavrijedio osudu” (Galaćanima 2:11-14). Pavao nije mislio da je Isus izgradio svoju crkvu, odnosno skupštinu, na Petru niti na bilo kojem drugom nesavršenom čovjeku. Naprotiv, smatrao je da je skupština sagrađena na Isusu Kristu, koji je njen temelj. Pavao je vjerovao da “ta stijena bijaše Krist” (1. Korinćanima 3:9-11; 10:4).

“TI SI PETAR”

Kako onda trebamo razumjeti riječi: “Ti si Petar — Stijena, i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju”? Da bismo ispravno razumjeli neki ulomak teksta, moramo najprije pročitati kontekst. O čemu su Isus i Petar razgovarali? Isus je malo prije toga upitao svoje učenike: “Za koga me držite?” Petar je bez oklijevanja odgovorio: “Ti si Krist, Sin Boga  živoga!” Isus je zbog tih riječi pohvalio Petra. Potom je rekao da će sagraditi svoju “crkvu”, odnosno skupštinu, na još čvršćoj “stijeni”, na onome u koga je Petar upravo pokazao vjeru — na samome sebi (Matej 16:15-18).

Kako trebamo razumjeti Isusove riječi: “Ti si Petar — Stijena, i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju”?

U skladu s tim mnogi su crkveni oci napisali da je stijena koja se spominje u Mateju 16:18 zapravo Krist. Naprimjer, Augustin je u 5. stoljeću napisao: “Gospodin je rekao: ‘Na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju’ zato što mu je Petar prije toga rekao: ‘Ti si Krist, Sin Boga živoga!’ Dakle, na toj stijeni, koju ti sam priznaješ, sagradit ću svoju Crkvu.” Augustin je više puta izjavio da je “Stijena (Petra) sam Krist”.

Kad bi se Augustina i druge koji su razmišljali poput njega gledalo kroz prizmu sadašnjeg službenog nauka Katoličke crkve, bili bi proglašeni hereticima. Zapravo, švicarski teolog Ulrich Luz rekao je da bi Vatikanski sabor iz 1870. osudio gledište većine današnjih bibličara kao čistu herezu.

JE LI PAPA PETROV NASLJEDNIK?

Titula “papa” bila je nepoznata apostolu Petru. Istina, sve do 9. stoljeća tu su titulu uzimali mnogi biskupi koji nisu pripadali Rimskoj crkvi. No taj se izraz rijetko koristio kao službena titula sve do kraja 11. stoljeća. Osim toga, nitko od prvih kršćana nije smatrao da se primat koji je Petar navodno dobio prenosio na njegove nasljednike. Stoga je njemački povjesničar Martin Hengel zaključio da “ne postoje povijesni ni teološki dokazi koji podupiru doktrinu koja je kasnije postala dogma o papinom ‘primatu’”.

Je li onda Petar bio prvi papa? Je li imao nasljednike? Ima li katolička dogma o papinom primatu temelja u Bibliji? Možemo reći da jedini ispravan odgovor na sva ta pitanja glasi: Ne. Činjenica je da je Isus na sebi sagradio svoju crkvu, odnosno svoju skupštinu pravih kršćana (Efežanima 2:20). Jesmo li pronašli tu skupštinu? Važno je razmisliti o tome.

^ odl. 8 Svi biblijski citati navedeni u ovom članku preuzeti su iz katoličkog prijevoda Stvarnost/Kršćanska sadašnjost.