Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Biblijska učenja – pitanja i odgovori

Biblijska učenja – pitanja i odgovori

Možemo li saznati istinu o Bogu?

Zašto Bog želi da znamo istinu? Pročitajte Ivana 17:3

Bog komunicira s ljudima. On je pomoću svog svetog duha, sile kojom se služi, prenio svoje misli u um pisaca Biblije (2. Petrova 1:20, 21). Čitajući Bibliju možemo saznati istinu o Bogu. (Pročitajte Ivana 17:17; 2. Timoteju 3:16.)

Bog je u Bibliji otkrio mnogo toga o sebi. Objavio je zašto je stvorio ljude, što će učiniti za ljudski rod i kako trebamo živjeti da bismo mu bili po volji (Djela apostolska 17:24-27). Jehova želi da saznamo istinu o njemu. (Pročitajte 1. Timoteju 2:3, 4.)

Zašto Bog prihvaća one koji ljube istinu?

Jehova je Bog istine i poslao je svog Sina, Isusa, da pouči ljude istini. Stoga su Isusova učenja privlačna onima koji ljube istinu (Ivan 18:37). Bog želi da ga takvi ljudi štuju. (Pročitajte Ivana 4:23, 24.)

Sotona Đavo onemogućio je mnogim ljudima da upoznaju Boga tako što je proširio laži o njemu (2. Korinćanima 4:3, 4). Ljudi koji ne ljube ono što je dobro žele slušati takva lažna učenja (Rimljanima 1:25). No milijuni ljudi iskrena srca uspjeli su saznati istinu o Bogu proučavajući Bibliju. (Pročitajte Djela apostolska 17:11.)