Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Biblijska učenja – pitanja i odgovori

Biblijska učenja – pitanja i odgovori

Kakva budućnost čeka ljudski rod?

Kako će Isusova smrt omogućiti stvaranje ljudskog društva u kojem će ljudima biti istinski stalo do drugih?

Nema sumnje da će ljudi i dalje dolaziti do raznih znanstvenih otkrića. No hoće li ikada uspostaviti društvo u kojem će ljudima biti istinski stalo do drugih? U to je teško povjerovati. Današnji svijet prepun je sebičnosti i pohlepe. No Bog je ljudskom rodu namijenio nešto puno bolje. (Pročitajte 2. Petrovu 3:13.)

Božja Riječ opisuje kako će svijet izgledati kad svi ljudi budu ljubili jedni druge. Na Zemlji će vladati sigurnost i nitko neće drugima nanositi zlo. (Pročitajte Miheja 4:3, 4.)

Kako će sebičnost biti iskorijenjena?

Prvi čovjek kojeg je Bog stvorio nije imao sebičnih sklonosti. No kad se oglušio na Božju zapovijed, izgubio je savršenost. Od njega smo naslijedili sklonost sebičnosti. Međutim, Bog će preko Isusa omogućiti ljudima da ponovno postanu savršeni. (Pročitajte Rimljanima 7:21, 24, 25.)

Isus je, u skladu s Božjom voljom, žrtvovao svoj život i tako poništio posljedice neposlušnosti prvog čovjeka (Rimljanima 5:19). Na taj je način omogućio ljudskom rodu da doživi prekrasnu budućnost, kad ljudi više neće imati sebične sklonosti koje bi ih navodile da čine zlo. (Pročitajte Psalam 37:9-11.)