Idi na sadržaj

Idi na kazalo

TEMA S NASLOVNICE | KAKO PRONAĆI ZADOVOLJSTVO U SVOM POSLU

Kako pronaći zadovoljstvo u marljivom radu?

Kako pronaći zadovoljstvo u marljivom radu?

“Svaki čovjek [neka] jede i pije i uživa u dobru od svega truda svojega. To je dar Božji” (Propovjednik 3:13). Budući da Bog želi da uživamo u radu, logično je zaključiti da će nam pokazati kako to možemo postići (Izaija 48:17). Sretni smo što nam je putem svoje Riječi, Biblije, to i pokazao. U nastavku ćemo navesti neke biblijske savjete o tome kako pronaći zadovoljstvo u poslu koji radimo.

IMAJTE POZITIVAN STAV PREMA RADU

Bez obzira na to je li naš posao uglavnom fizički, umni ili nešto između, trebamo imati na umu da “od svakoga truda ima koristi” (Mudre izreke 14:23). Zašto to možemo reći? Kao prvo, ako marljivo radimo, lakše ćemo zbrinuti svoje materijalne potrebe. Istina, Bog jamči da će se pobrinuti za potrebe onih koji mu iskreno služe (Matej 6:31, 32). No on ipak očekuje da i mi učinimo svoj dio tako da budemo marljivi i da pošteno odradimo svoj posao (2. Solunjanima 3:10).

Dakle, posao nam omogućava da ostvarimo važan cilj — da na pošten i častan način ispunjavamo svoje odgovornosti. “Nije mala stvar kad netko sam zarađuje za život”, kaže 25-godišnji Joshua. “Ako možeš podmiriti sve svoje troškove, onda tvoj posao ispunjava svoju svrhu.”

Osim toga, ako marljivo i naporno radimo, imamo veće samopoštovanje. Uostalom, sam izraz “naporan rad” ukazuje na to da je potrebno uložiti trud da bi se neki posao obavio. Kad smo disciplinirani i ustrajno radimo svoj posao, čak i ako nam je on dosadan ili težak, možemo s pravom osjećati zadovoljstvo jer znamo da smo dali sve od sebe kako bismo ga kvalitetno obavili. Slikovito rečeno, pobijedili smo sami sebe jer nismo išli linijom manjeg otpora i izbjegavali naporan rad (Mudre izreke 26:14). Ako razmišljamo na takav način, rad nas može ispuniti velikim zadovoljstvom. “Dobro se osjećam nakon napornog radnog dana”, kaže Aaron, kojeg smo citirali u prethodnom članku. “Istina, ponekad sam iscrpljen, a pored toga možda nitko nije ni zapazio što sam taj dan radio, ali ja znam da sam učinio nešto korisno.”

PREDANO OBAVLJAJTE SVOJ POSAO

Biblija vrlo pohvalno govori o čovjeku koji je vješt u svom poslu i o ženi koja voli raditi svojim rukama (Mudre izreke 22:29; 31:13). Naravno, nitko ne postaje vješt u nekom poslu sam od sebe. Osim toga, malotko voli raditi nešto što mu ne polazi za rukom. Možda mnogi ne vole svoj posao upravo zato što nisu uložili dovoljno truda da bi ga naučili dobro obavljati.

Zapravo, čovjek može zavoljeti gotovo svaki posao ako ispravno gleda na njega, odnosno ako se potrudi naučiti dobro obavljati svoj posao. “Dobar je osjećaj kad obaviš neki zadatak najbolje što znaš i potom vidiš dobre rezultate”, kaže 24-godišnji William. “Nikada se nećeš tako osjećati ako neki posao napraviš površno ili preko volje.”

RAZMIŠLJAJTE O TOME KAKO VAŠ RAD KORISTI DRUGIMA

Nemojte razmišljati samo o tome koliko zarađujete. Umjesto toga upitajte se: Zašto je moj posao važan? Što bi se dogodilo da ga nitko ne obavlja ili da ga obavlja nemarno? Kako moj rad koristi drugima?

Naročito je važno razmišljati o posljednjem pitanju. Naime, posao nam pruža najveće zadovoljstvo kad vidimo kako on koristi drugima. Sam Isus rekao je: “Više usrećuje davati nego primati” (Djela apostolska 20:35). Od našeg rada izravnu korist imaju naši klijenti i poslodavac, ali i drugi ljudi, naprimjer članovi naše obitelji i oni koji su u oskudici.

Članovi naše obitelji. Čovjek koji marljivo radi da bi zbrinuo članove svoje obitelji pomaže im na najmanje dva načina. Kao prvo, tako im osigurava ono što im je neophodno za život — hranu, odjeću i krov nad glavom. Time što se brine za svoju obitelj, on izvršava odgovornost koju mu je povjerio Bog (1. Timoteju 5:8). Kao drugo, muškarac koji marljivo radi dobar je uzor svojoj obitelji. “Moj mi je otac uzor zbog svojih dobrih radnih navika”, kaže Shane, kojeg smo citirali u prethodnom članku. “On je pošten čovjek koji čitav život naporno radi. Najveći dio svog radnog vijeka radio je kao stolar. On me naučio koliko je vrijedno raditi svojim rukama, naprimjer izrađivati predmete koji će koristiti drugim ljudima.”

Oni koji su u oskudici. Apostol Pavao savjetovao je kršćanima da marljivo rade kako bi imali “što dati onome tko je u oskudici” (Efežanima 4:28). Kad marljivo radimo, možda ćemo — osim što ćemo zbrinuti sebe i svoju obitelj — moći pomoći i onima koji su u lošijoj financijskoj situaciji (Mudre izreke 3:27). Dakle, budemo li marljivi, veća je vjerojatnost da ćemo moći pomagati drugima te tako osjetiti radost koja proizlazi iz davanja.

UČINITE I VIŠE NEGO ŠTO SE TRAŽI OD VAS

Isus je u svojoj poznatoj Propovijedi na gori rekao: “Ako te netko tko ima tu ovlast prisili da ideš jednu milju, idi s njim dvije” (Matej 5:41). Kako biste te Isusove riječi mogli primijeniti na svoj posao? Umjesto da odradite samo ono što morate, učinite više nego što se traži od vas. Postavljajte si ciljeve — trudite se obavljati svoj posao kvalitetnije ili brže nego što se od vas očekuje. Dajte sve od sebe da dobro obavite posao, pa čak i najsitnije detalje, jer ćete tada osjećati sreću i zadovoljstvo.

Kad činite više nego što se traži od vas, veća je mogućnost da ćete uživati u svom poslu. Zašto se to može reći? Zato što ste sami odlučili dati najbolje od sebe. Dajete više zato što vi to želite, a ne zato što vas je netko na to prisilio (Filemonu 14). To je u skladu s načelom zapisanim u Mudrim izrekama 12:24, gdje stoji: “Ruka marljivih ljudi vlada, a lijena ruka vodi u ropstvo.” Naravno, malotko će završiti u doslovnom ropstvu ili na prisilnom radu. Međutim, onaj tko napravi samo ono najnužnije mogao bi se osjećati poput roba, kao da nema drugog izbora nego raditi ono što mu drugi kažu. S druge strane, osoba koja čini više nego što se traži od nje, i to zato što je tako odlučila, ima osjećaj da upravlja svojim životom i da samostalno donosi odluke.

NE DOPUSTITE DA POSAO OVLADA VAŠIM ŽIVOTOM

Pohvalno je kad netko naporno radi, ali ne smijemo zaboraviti da u životu postoje i druge važne stvari osim posla. Istina, Biblija nas savjetuje da budemo marljivi (Mudre izreke 13:4). No ne potiče nas da postanemo radoholičari. “Bolja je jedna šaka počinka nego dvije šake truda i trčanja za vjetrom”, piše u Propovjedniku 4:6. Što zapravo znače te riječi? Osoba koja previše radi ne može uživati u plodovima svog rada jer joj posao oduzima sve vrijeme i snagu. Njen rad u neku ruku postaje besmislen, poput “trčanja za vjetrom”.

Biblija nam može pomoći da imamo uravnoteženo gledište o poslu. U njoj stoji da bismo trebali predano obavljati svoj posao, ali ona nas savjetuje i da prosudimo “što je najvažnije” u životu (Filipljanima 1:10). Doista, što je najvažnije u životu? Između ostalog, to je druženje s obitelji i prijateljima. No još su važnije duhovne aktivnosti, naprimjer čitanje Božje Riječi i razmišljanje o njoj.

Osobe koje su ispravno odredile prioritete u životu obično više uživaju u svom poslu. “Moj bivši šef pravi je primjer osobe koja ima uravnoteženo gledište o poslu”, kaže William, kojeg smo ranije citirali. “On naporno radi i ima dobar odnos sa svojim mušterijama jer kvalitetno obavlja svoj posao. No kad radno vrijeme završi, on više ne razmišlja o poslu jer zna da je došao trenutak da se posveti svojoj obitelji i službi Bogu. Vjerujte mi, on je jedan od najsretnijih ljudi koje poznajem!”