Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Biblijska učenja – pitanja i odgovori

Biblijska učenja – pitanja i odgovori

Mogu li nam anđeli pomoći?

Anđeli su nekad pomagali Božjim vjernim slugama, naprimjer proroku Danijelu, a danas pomažu ljudima da upoznaju dobru vijest

Jehova Bog stvorio je milijune anđela puno prije nego što je stvorio ljude (Job 38:4, 7). Anđeli su moćna duhovna stvorenja koja služe Bogu, a on ih ponekad šalje da pomažu njegovim slugama na Zemlji ili da ih štite (Psalam 91:10, 11). U današnje vrijeme anđeli pomažu ljudima da upoznaju dobru vijest koju objavljuju Isusovi sljedbenici. (Pročitajte Otkrivenje 14:6, 7.)

Trebamo li se moliti anđelima za pomoć? Ne trebamo. Molitva je čin štovanja, a štovati smijemo jedino Boga (Otkrivenje 19:10). Budući da anđeli služe Bogu, oni slušaju njegove zapovijedi, a ne zapovijedi nekog čovjeka. Stoga bismo svoje molitve trebali upućivati jedino Bogu, i to preko Isusa. (Pročitajte Psalam 103:20, 21; Mateja 26:53.)

Postoje li zli anđeli?

Anđeli su, kao i ljudi, stvoreni sa slobodnom voljom i mogu odabrati hoće li činiti dobro ili zlo. Nažalost, mnogi od njih pobunili su se protiv Boga (2. Petrova 2:4). Prvi je to učinio Sotona, a drugi su se poveli za njim te su postali demoni. Sotona i njegovi demoni zbačeni su s neba na Zemlju. (Pročitajte Otkrivenje 12:7-9.)

Od 1914. u svijetu je drastično poraslo nasilje, a ljudi su sve iskvareniji. To je znak da će Bog uskoro stati na kraj Sotoni i demonima. Nakon toga Zemlju će pretvoriti u raj kakav je postojao na početku ljudske povijesti. (Pročitajte Otkrivenje 12:12; 21:3, 4.)