Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Biblijska učenja – pitanja i odgovori

Biblijska učenja – pitanja i odgovori

Da li naš planet postoji s određenom svrhom?

Zemlja je stvorena da bi ljudi na njoj sretno živjeli

Naš planet idealno je mjesto za život. On obiluje vodom, bez koje život ne bi bio moguć. Nagib i rotacija Zemlje te putanja kojom se kreće savršeno su podešeni kako ne bi došlo do smrzavanja ili pregrijavanja oceana. Zemljina atmosfera i magnetsko polje štite je od smrtonosnog zračenja. Biljne i životinjske vrste koje žive na Zemlji ovise jedne o drugima i čine međusobno povezani sustav od kojeg zastaje dah. Zbog svega toga mnogi su zaključili da je naš planet stvoren s određenom svrhom. (Pročitajte Izaiju 45:18.)

No možda se pitate je li prilikom stvaranja Zemlje bilo planirano i da njeni stanovnici trpe tolike patnje i nepravde. (Pročitajte 5. Mojsijevu 32:4, 5.)

Hoće li se ispuniti svrha postojanja našeg planeta?

Zemlja je stvorena da bi na njoj sretno živjeli ljudi koji se međusobno poštuju i koji ljube svog Stvoritelja. Dakle, ljudski život ima uzvišeniji smisao od životnog ciklusa biljaka i životinja. Ljudi mogu upoznati svog Stvoritelja i diviti se njegovoj ljubavi i pravednosti te se ugledati na njega. (Pročitajte Propovjednika 12:13; Miheja 6:8.)

Naš Tvorac može učiniti što god naumi. Zato možemo biti uvjereni da će stati na kraj patnjama i nepravdi te pretvoriti naš planet u predivan dom u kojem će svi ljudi sretno živjeti. (Pročitajte Psalam 37:11, 29; Izaiju 55:11.)